Kulturspannmål säkrar produktionen i framtida ändrat klimat

Sommaren 2018 fick Sveriges lantbrukare känna på konsekvenserna av ett varmare och torrare klimat. Att odla spannmålssorter som tål förändringar i klimatet är därför ett sätt att säkra en fortsatt försörjning av spannmål. Alternativa spannmål, så kallade kulturspannmål, beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Klimatförändringar kan innebära stora ekonomiska förluster för lantbrukare och jordbruksföretag. Att odla spannmålssorter som tål förändringar i klimatet är därför ett sätt att säkra en fortsatt försörjning av spannmål. Kulturspannmål har längre strån och djupare rötter och mer variation inom sorterna. Det bidrar till att de klarar stress orsakad av torka bättre jämfört med dagens moderna spannmål och gör dem mer robusta i ändrat klimat.

Solhavre
Solhavre, Jannelunds gård. Foto Adam Arnesson

Nya exempel på klimatanpassning

Kulturspannmål är ämnet för ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning. Här beskrivs odlingen på två olika platser, på Gotland och utanför Örebro. Gemensamt för de två gårdarna är att de klarade torkan under sommaren 2018.

I idésamlingen går det bland annat också att läsa om hur alléodling anpassar jordbruk till ändrat klimat Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Exempelsamlingen som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI är bred. Den omfattar även projekt som handlar om att minska risken för översvämningar, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader och att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.