Kraftsamling för utveckling av beräkningsmodell för väderprognoser

SMHI blir del av ett nytt konsortium för att gemensamt utveckla beräkningsmodellen för väderprognoser.  Målet med samarbete är att gemensamt verka för en effektiv utveckling av ett toppmodernt väderprognos-system och stödja dess operativa uppbyggnad. Det nya konsortiet Accord ska koordinera och kombinera förbättringar från både nationella väderinstitut i 26 länder, och från det europeiska vädercentret ECMWF.

Karta över medlemmar (länder) i Accord-konsortiet
SMHI ingår i konsortiet Accord tillsammans med 26 andra institut i Europa och Nordafrika. Förstora Bild

Nu har det formella startskottet gått för det nya konsortiet Accord A Consortium for COnvection-scale modelling Research and Development. SMHIs meteorologiska forskning kan nu samverka enklare med forskare från 26 systerinstitut.

Enklare och effektivare

– Det finns fortfarande tekniska skillnader mellan olika länder i hur vi forskar och arbetar med utveckling. Genom konsortiet Accord får vi ett enklare och effektivare samarbete, så att vi dra nytta av all utveckling som sker totalt sett, säger Heiner Körnich som är chef för den meteorologiska forskningen på SMHI och har deltagit i en arbetsgrupp som förberett det nya konsortiet.

– Det händer mycket inom utvecklingen för väderprognoser, till exempel nya observationstyper som privata väderstationer, nya tekniker för superdatorer och maskininlärning. Samarbetet i Accord är viktigt för att SMHI ska kunna hänga med i den tekniska utvecklingen och täcka vårt kompetensbehov. Tillgång till den samlade kompetensen sparar pengar för oss och ger även möjligheter för nya samarbeten som i Europas Green Deal, fortsätter Heiner Körnish.

Långsiktigt stärkt förmåga

– Avancerade beräkningsmodeller är en viktig grund när SMHI gör prognoser och varningar. Genom det fördjupade och breddade samarbetet inom Accord får vi goda möjligheter att långsiktigt ytterligare stärka vår förmåga att förse samhället med bra beslutsunderlag, att förutse förändringar i väder, vatten och klimat, säger Bodil Aarhus Andrae, vikarierande generaldirektör för SMHI.