Kostnadsfri kurs i klimatförändringar för skogsägare

SMHIs arrangerar kurser för dig som arbetar med skogsbruk eller äger skog och vill lära dig mer om klimatförändringar i Sverige. Våra experter ger dig aktuell kunskap och du får massor av möjligheter att diskutera med andra verksamma i branschen som jobbar med liknande frågeställningar som du. Det finns platser kvar på kursen den 17 oktober och den 28 november.

Gustav Strandberg förklarar hur en klimatmodell fungerar genom att peka på modellen.

Det är sjätte och sjunde gången som SMHI ger denna populära kurs och tidigare kursdeltagare har varit både strateger från stora skogsbolag, skogsvårdsspecialister, konsulenter, och förvaltare, men också många små och stora markägare. Du har möjlighet att välja om du vill delta på plats i SMHIs lokaler i Norrköping eller digitalt.

– Våra experter på SMHI pratar om hur ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed till en ökad skogstillväxt, men också om längre perioder med brandrisk och torka. Vi gästas även av skogsstyrelsen som berättar mer om anpassningsåtgärder, säger Alexandra Birger Röör, affärsområdeschef skog, SMHI.

Vad kommer du lära dig?

  • Hur världen påverkas av utsläpp och hur det hänger samman med klimatförändringar här i Sverige.
  • Sveriges klimat idag och i framtiden. Hur ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed till en ökad skogstillväxt, men också längre perioder med brandrisk och torka. 
  • Kunskap om hur klimatet varit i Sverige det senaste 100 åren. Har stormarna exempelvis blivit fler och kraftigare?
  • Vad klimatanpassning är och varför det är nödvändigt.
  • Konkreta exempel på vilka effekter klimatförändringar har på skog och en introduktion till anpassning.

Du får efter dagen tillgång till kursmaterialet.

Vad tycker tidigare kursdeltagare?

”Fått mycket bra insikt i hur klimatet och förändringen kommer att påverka det framtida skogsbruket.”

”En bra genomgång om klimatet i världen och Sverige. Tydliga bilder, genom vilka man kan förstå vilka konsekvenser det kan ge oss i branschen.”

”Dagen har varit en nödvändig ögonöppnare för den oundvikliga klimatförändring vi står inför, den startar en naturlig fundering inför framtiden.”

Tid

  • 17 oktober klockan 08.00-17.00
  • 28 november klockan 08.00-17.00

Plats

SMHIs lokaler i Norrköping eller digitalt

Kostnad

SMHI utbildar verksamma inom skogsbruket med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Utbildningen är därmed kostnadsfri för alla deltagare.

Information och anmälan

Kursprogram
Anmälan