Konstnärliga uttryckssätt hjälper barn förstå miljö och klimat

Hur ska framtidens miljö- och klimatfrågor förmedlas till barn på ett lättbegripligt och roligt sätt? Kreativa och konstnärliga arbetssätt kan fungera som pedagogiska verktyg i att förmedla komplex information. I ett Skapande skola-projekt får barn vara med och utveckla lösningar på framtidens utmaningar.

I ett framtida ändrat klimat påverkas livsmedelsförsörjningen - bland annat genom att skördarna utsätts för mer extremväder som torka och skyfall. Under rubriken Hur blir det i framtiden? får elever i årskurs 3 möjligheter att arbeta med olika teman inom hållbarhet. Eleverna får lära sig om livsmedelsproduktionen, hur vi äter och hanterar maten från jord till bord, och själva finna lösningar på samhällets utmaningar.

Klimatförändringar och framtiden kan vara svåra att begripa för både unga och äldre, och här kan konstnärliga metoder bidra till att förenkla den komplexa verkligheten.

Bi-klistermärken
Bi-klistermärken som eleverna målat och märkt frukt med. Foto Malin Lobell

En utställningsplats som når ut till fler

En närliggande livsmedelsbutik ger eleverna möjlighet att visa utställningen för sina föräldrar och vänner i sin naturliga miljö. Platsen är en miljö där frågorna finns och på så vis skapar en direkt koppling som eleverna lättare kan förstå. Dessutom når projektet ut till fler indirekta målgrupper - många personer besöker en livsmedelsbutik någon gång och barnen blir samtidigt ambassadörer för den kunskap de fått lära sig under projektet.

Konstverk gjorda av eleverna vid fruktdisken.
Konstverk som eleverna målat är upphängda över fruktdisken. Foto Malin Lobell

Nytt pedagogiskt exempel på hur klimatanpassning kan förmedlas

Konstnärliga uttryckssätt är ämnet för ett nytt exempel i SMHIs pedagogiska idésamling för hur klimatanpassning kan kommuniceras. I exemplet beskrivs ett projekt där två olika elevgrupper har fått använda konst för att kommunicera enkla budskap om komplexa klimatutmaningar.

I den pedagogiska idésamlingen går det bland annat även att läsa om Geodomen - en uppblåsbar kupol med en filmduk som täcker nästan hela innertaket. SMHI turnerar tillsammans med Visualiseringscenter med den mobila domen och visualiserar därigenom klimatets påverkan. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.