Konferens lyfter ekonomiska risker i ett förändrat klimat

Hur kan de ekonomiska risker som följer med klimatförändringarna hanteras? Klimatets påverkan på finansiella system, vikten av hållbara investeringar och möjligheterna att minska klimatrelaterade risker. Det är frågor som kommer att diskuteras vid en stor konferens den 9-10 oktober i Östersund.

I ett varmare klimat drabbas hela samhället, inklusive näringslivet och de finansiella systemen, av stora påfrestningar. Redan idag kan man se att förändringar i klimatet utgör ett allt större hot mot de ekonomiska systemen.

Näringslivet inklusive banker och försäkringsbolag, liksom kommuner och myndigheter behöver förbereda sig. Det kan vara att minska de risker och sårbarheter som ett förändrat klimat innebär.

– Syftet med konferensen är att visa på hur företag och andra aktörer kan hantera de ekonomiska risker som följer med de pågående klimatförändringarna, säger Lina Wold, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Tunga experter medverkar

Under den nationella konferensen ”Ekonomiska risker i ett förändrat klimat” medverkar en rad tunga aktörer. Bland de experter som talar märks bland annat FN:s förre vice generalsekreterare Jan Eliasson, Europeiska investeringsbankens Rasmus Lauridsen, Pernilla Hagbert från KTH och Rodney Irwin från World Business Council for Sustainable Development.

– Konferensen blir en viktig mötesplats och under dagarna får vi höra det senaste från de främsta på området, säger Anna Jonsson, sektoransvarig vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.

Konferensen arrangeras gemensamt av Länsstyrelserna, SMHI, SEI och Stockholm Sustainable Finance Center.