Konferens lyfte ekonomiska risker i ett förändrat klimat

Hur påverkar klimatet våra finansiella system och hur kan de ekonomiska riskerna hanteras? Vid en konferens i Östersund den 9–10 oktober lyftes frågor om hållbara investeringar och möjligheterna att minska de klimatrelaterade riskerna.

I ett varmare klimat drabbas hela samhället, inklusive näringslivet och de finansiella systemen, av stora påfrestningar. Redan idag kan man se att förändringar i klimatet utgör ett allt större hot mot de ekonomiska systemen.

Näringslivet, inklusive banker och försäkringsbolag, liksom kommuner och myndigheter behöver förbereda sig. Det kan vara att minska de risker och sårbarheter som ett förändrat klimat innebär.

Under den nationella konferensen ”Ekonomiska risker i ett förändrat klimat” medverkade en rad tunga aktörer. Bland de experter som talade märktes bland annat FN:s förre vice generalsekreterare Jan Eliasson, Europeiska investeringsbankens Rasmus Lauridsen, Pernilla Hagbert från KTH och Rodney Irwin från World Business Council for Sustainable Development.

Broar behöver byggas

Ordet ”tillsammans” gick som en röd tråd bland första dagens föredragshållare. Det är genom samarbete som utvecklingen kan drivas framåt. En som poängterade detta var Jan Eliasson, fd vice generalsekreterare för FN:

– Vi behöver bli bättre på att jobba horisontellt. Man ska sätta problemet i centrum, formulera frågan väl och sedan ställer man sig frågan vem som kan göra någonting åt det och samlar ihop dem. På så sätt får man kompetens från alla håll, sade Jan Eliasson.

– Vår värld är så komplicerad i dag så man löser inte problemen vertikalt. Då gräver du bara dig djupare och djupare ner i din egen silo, men du avlägsnar dig längre ifrån problemen på markytan. Vi har alldeles för länge arbetat med murar mellan varandra, istället för att bygga broar, fortsatte Eliasson. 

fyra personer i rad
Några av huvudaktörerna under konferensen: Erik Kjellström, Josefine Sundström, Jan Eliasson och Johan Kuylenstierna.

SMHI visade verktyg för klimatanpassning

Kvinna visar temperaturförändring på karta.
Elin Sjökvist, SMHI, berättade om klimatets förändring.

SMHI visade under konferensdagarna i sin monter hur klimatet förändras, hjälpmedel för att arbeta med klimatanpassning och exempel på klimatanpassningsarbete. Ett nytt verktyg som särskilt underlättar för företag att analysera fysiska risker med klimatförändringar demonstrerades.

– Intresset från företagen i finanssektorn är stort och vi märker av ett ökat behov av till exempel scenarioanalyser för att de ska kunna jobba vidare med den här typen av frågor, säger Alexandra Birger-Röör, chef New Ventures, på SMHI.

– Ett förändrat klimat kan innebära både risker och möjligheter. Med vår metod använder vi klimatscenarierna för att få information som är relevanta för företagens riskanalyser, säger Christian Rönnebring, teknik- och lösningschef New Ventures, SMHI.

Konferensen hölls i Östersund under onsdagen och torsdagen. Den arrangerades gemensamt av Länsstyrelserna, SMHI, SEI och Stockholm Sustainable Finance Center.