Klimatet 2021: rekordhöga nivåer av växthusgaser, stigande havsnivåer och havstemperatur

Ytterligare en internationell rapport om 2021 visar på det allvarliga läget när det gäller klimatet i världen.

”Rapporten visar på fortsatta höga utsläpp av växthusgaser och därmed nya rekordnivåer. Den visar också på fortsatt ökande temperaturer och stigande havsnivå”, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

Idag har extrautgåvan av Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS) publicerats med en summering av klimatet i världen under 2021 – ”State of the Climate in 2021”. Rapporten baseras på underlag från över 500 forskare i över 60 länder. Rapporten berättar bland annat om rekordhöga halter av växthusgaser i atmosfären och om fortsatt stigande temperaturer.

Ett av de allra varmaste åren

Enligt rapporten var 2021 bland de sex varmaste åren globalt sedan andra halvan av 1800-talet. Medeltemperaturen 2021 var 0,21 – 0,28 grader Celsius högre jämfört med medeltemperaturen 1991-2020 (beroende på vilket dataset som används).

De senaste sju åren (2015-2021) har varit de sju varmaste åren. Den globala medeltemperaturen har ökat med 0,08 - 0,09 grader Celsius per årtionde sen mätningarna startade. Sedan 1981 har ökningen varit mer än dubbel så stor per årtionde, 0,18 – 0,20 grader Celsius.

Fig. A2.2. ERA5 2-m surface temperature anomalies (°C; 1991–2020 base period).
Fig. A2.2. ur State of The Climate 2021. Yttemperaturanomalier jämfört med normalperioden °C; 1991–2020. ( ERA5 2-m)
Erik Kjellström
Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI
Trots att 2021 var ett La Niña-år, vilket är förknippat med lägre temperaturer över stora havsområden, var det alltså ett av de allra varmaste åren globalt sett, påpekar Erik Kjellström.

Även haven fortsatte värmas upp och havens totala värmeinnehåll nådde ny högsta notering under 2021. Detsamma gäller för havsnivån som för tionde året i följd nådde nya högstanivåer. Noterbart är också de många marina värmeböljor som observerades under 2021.

Regionala variationer i Arktis

I rapporten framgår att medeltemperaturen i Arktis var förhållandevis låg 2021, men året var ändå det 13:e varmaste året på 122 år. Under sommaren noterades också ett antal extremt höga temperaturer i området. I slutet av juni var det en massiv värmebölja i västra Nordamerika och den 30 juni uppmättes hela 39,9 grader Celsius i Fort Smith i Kanada. Det är den högsta temperaturen som någonsin noterats norr om den 60:e breddgraden. Under sommaren 2021 skedde också en stor avsmältning av Grönlandsisen och den 14 augusti regnade det, istället för snöade, för första gången på 33 år vid Summit-stationen som ligger på över 3 200 meters höjd på Grönland.

Den relativt låga medeltemperaturen i Arktis jämfört med de senaste åren är förknippad med regionala variationer. Under 2021 var det relativt kallt över områden i östra Sibirien och Alaska samtidigt som det var relativt varmt i närheten av Grönland och Spetsbergen, säger Erik Kjellström.

Krävs netto noll utsläpp för att vända utvecklingen

Den globala uppvärmningen är starkt kopplad till halterna av växthusgaser i atmosfären. Enligt ”State of the Climate in 2021”, BAMS, har halterna av såväl koldioxid och metan som lustgas (dikväveoxid) fortsatt öka och nådde rekordhöga nivåer. Det globala medelvärdet för koncentrationen av koldioxid i atmosfären var 414,7 ppm (parts per million). Det var 2,3 ppm högre än 2020 och det högsta värde som uppmätts under de senaste dryga 60 åren sen de moderna mätningarna startade. Iskärnor från de stora inlandsisarna visar också att de nuvarande koldioxidhalterna är de högsta på minst en miljon år.

Så länge det sker nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären så kommer halterna att fortsätta öka. Nettoutsläpp betyder att utsläppen är större än den mängd koldioxid som binds upp i vegetation eller i haven. För att vända utvecklingen och minska halterna krävs att nettoutsläppen helt upphör, avslutar Erik Kjellström.