Kantar-Sifo: SMHI har högst anseende bland svenska myndigheter

Varje år gör Kantar-Sifo en undersökning av svenska myndigheters anseende bland allmänheten. I årets undersökning finns SMHI i topp. Vårt index har ökat från 58 år 2019 till 62 i år.

Myndigheterna som fått högst index i Kantar-Sifos anseendemätning 2020 är:

Myndighet Anseendeindex
SMHI 62
Kustbevakningen 61
Folkhälsomyndigheten 59
Konsumentverket 55
Läkemedelsverket

54

Sjöfartsverket 54

– Jag är stolt över medarbetarna på SMHI som alla bidragit till detta fina resultat. Myndighetens anseende bygger på att vi varje dag arbetar med och kommunicerar på ett bra sätt kring våra expertområden väder, vatten och klimat. Detta är något vi enträget fortsätter med även under corona-pandemin, säger Rolf Brennerfelt, SMHIs generaldirektör.

SMHI gör bra ifrån sig

– Vi mäter människors uppfattning och generellt kan man säga att svenska myndigheter har ett gott anseende. Välkända myndigheter ligger högt i mätningen och SMHI gör bra ifrån sig. Indexet mäter ju bland annat kompetens och leverans och vädret har stor betydelse för många, det finns ett stort intresse. Vår undersökning visar också att allmänheten uppfattar att det mesta i media om SMHI är positivt, säger Johan Orbe, Kantar-Sifo.

Webbenkät 

Kantar-Sifos anseendeindex byggs upp av fem frågeställningar. Frågorna har Kantar-Sifo ställt till totalt 15 172 personer i åldrarna 18-79 år, 399 – 600 intervjuer per myndighet. Undersökningen genomfördes via webbenkät under perioden 23 maj – 17 juni.

Frågeställningarna som bygger anseendeindexet handlar om;

  • Övergripande värdering
  • Personligt intryck
  • Lita på
  • Kvalitet i myndighetens tjänster och myndighetsutövning
  • Framgång

Mer om undersökningen på Kantar-Sifos webbplats