Just nu pågår beslutsmötet för IPCC:s rapport "Att begränsa klimatförändringen"

Under tiden den 21 mars till den 4 april pågår beslutsmötet för den kommande rapporten från FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC. Rapporten heter "Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringen" och utvärderar kunskapsläget avseende vetenskapliga, tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter gällande begränsning av klimatförändringen.

Rapporten har tagits fram av IPCC:s arbetsgrupp III och bygger på  bidragen från arbetsgrupp I och II till den sjätte utvärderingsrapporten (AR6) som släpptes i augusti 2021 och februari 2022.

Arbetsgrupp I visade i "Den naturvetenskapliga grunden" att klimatförändringen är omfattande, snabb och i många fall saknar den motstycke. Arbetsgrupp II utvärderade i "Effekter, anpassning och sårbarhet" det komplexa samspelet mellan klimatförändringen och de risker som natur och människor utsätts för samtidigt som den presenterade möjligheter till agerande och anpassning.

IPCC:s presskonferens den 4 april

Den 4 april kl. 11.00 svensk tid webbsänder IPCC den presskonferens där Sammanfattning för beslutsfattare (SPM) för ”Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringen” presenteras. 
Mer information och länk kommer att finnas på IPCC:s webbplats 

Svensk pressträff den 4 april

Den 4 april kl. 13.00 arrangerar SMHI en webbsänd pressträff där Sammanfattning för beslutsfattare (SPM) för ”Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringen” presenteras på svenska. Vid pressträffen deltar representanter från Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC samt svenska experter inom klimat- och klimatanpassningsområdet.

Mycket noggrann granskning

Alla rapporter från IPCC genomgår en mycket noggrann granskning i flera steg. Till det första utkastet till denna rapport lämnade experter från hela världen över 21 700 kommentarer. Forskare och medlemsländer lämnade mer än 32 500 kommentarer till det andra utkastet av rapporten och det första utkastet till Sammanfattning för beslutsfattare (SPM). Den slutliga granskningen av Sammanfattning för beslutsfattare fick cirka 4 900 kommentarer från medlemsländerna. Rapporten refererar till över 18 000 vetenskapliga artiklar.

Nästa IPCC-rapport - Syntesrapporten

Den avslutande och sammanfattande rapporten inom den pågående sjätte kunskapsutvärderingen (Assessment Report 6, AR6)  är Syntesrapporten som kommer hösten 2022.