Isvintern har kulminerat – men det dröjer innan all havsis är borta

SMHIs istjänst gör i samarbete med finska meteorologiska institutet (FMI) dagliga kartor över havsisens utbredning. Nu kan de konstatera att årets största utbredning av is fanns den 12 mars. Då fanns nära 81 000 kvadratkilometer is, vilket är att betrakta som en lindrig isvinter, säger SMHIs expert.

Normalt inträffar maximal isutbredning i slutet av februari eller början av mars, men som senast har det inträffat den 29 mars 2013. Detta datum stod sig alltså även denna isvinter, säger Magnus Larsson, vid istjänsten på SMHI.

Efter en kall decembermånad, då isläggningen tog fart på allvar, blev det sedan övervägande milt i januari och februari. Kortvariga kallperioder byggde på isen i norr, men påfallande ofta revs den tunnare nybildade isen upp längs kusterna i Bottenhavet och norra Östersjön.

I slutet av februari och början av mars blåste milda västliga vindar över landet och isen trycket då österut i Bottenviken. En stor bred råk bildades då längs den svenska sidan hela vägen upp till nordligaste Bottenviken.

Kommande dagar fick vi en kallare period över landet med nordostliga vindar som byggde is i Bottenviken och Norra Kvarken, samt utmed kusterna i Bottenhavet och i norra Östersjön. Även i Finska viken och i delar av Rigabukten lade sig ett tunt istäcke.

Iskarta från den 12 mars 2023 - skärmklipp på del av kartan
Del av iskartan den 12 mars 2023 - dagen för säsongens max-utbredning för havsisen. Illustration SMHI
Den 12 mars fick vi alltså årets största isutbredning. Därefter har vädret växlat med kallare och mildare perioder om vart annat och utbredningen har varit lägre, säger Magnus Larsson.

Kalla nätter men sol på dagarna

I slutet av mars var det en ny kall period med kyla och snöfall långt ner i landet.

Isen avancerade åter söderut och isutbredningen växte till cirka 64 000 kvadratkilometer den 28 - 30 mars. Därefter har isen sakta minskat i omfattning igen, trots kalla nätter, men med en allt starkare sol på dagarna som delvis smält nybildad is, berättar Magnus.

Hur blir fortsättningen av isvintern nu då?

Vädret ser långsamt ut att bli mildare, även om ett högtrycksinflytande ger fortsatt kalla nätter. Därmed smälter isen så sakta söderifrån på dagarna, framförallt i kustnära trakter i mellersta Skandinavien och Finland. Längst i norr, i Bottenviken finns 20-60 cm tjock drivis till havs, och den kommer ta många veckor att smälta bort. Oftast smälter de sista skärgårdsisarna i Bottenviken bort i mitten av maj och normalt blir det helt isfritt till havs i andra halvan av maj. Men förra året tog det ända till den 3 juni innan all is var borta, avslutar Magnus.