Islossning i Haparanda nästa vecka

Allt eftersom islossningen i Torneälven närmar sig uppdaterar SMHI de hydrologiska prognoserna.  Översvämningar kan drabba Haparanda /Torneå när ismassorna är på väg ut i havet, därför är prognoserna viktiga.

Vårflod-symbolbild

-Flödet i de nedre delarna av älven började stiga en vecka in i april.  Våra prognoser pekar just nu på att islossningen i Haparanda väntas ske 26 april, berättar Simon Eriksson, vakthavande hydrolog vid SMHI.

Svårighetsgraden för årets islossning i Torneälven väntas bli lättare, med en liten risk för medelsvår islossning. Hur svår islossningen blir beror mycket på flödesutvecklingen den närmaste veckan. Uppdaterad prognos från SMHI om islossningen kommer senare i veckan.