IPCC söker experter till möte om kortlivade klimatpåverkande ämnen (SLCF)

Sverige har möjlighet att nominera experter till IPCC:s expertmöte inför en metodrapport om kortlivade klimatpåverkande ämnen (SLCF), som ska utarbetas av IPCC:s arbetsgrupp för nationella inventeringar av växthusgaser (TFI).

Ett första steg i framtagandet av rapporten är ett förberedande möte sent 2023 eller tidigt 2024. Datum och plats för detta möte kommer fastställas efter sommaren. Mötet ska leda till rapportens disposition.

För att uppnå målen med expertmötet önskar IPCC att olika experter deltar;

  • Nationella växthusgasinventionsexperter som är bekanta med TFI-arbetet
  • Inventerare som har erfarenheter av att utveckla utsläppsinventarier för SLCF
  • Experter som arbetar med metodarbete för att kvantifiera SLCF-utsläpp
  • Experter på övervakning av SLCF-utsläpp
  • Experter på beräkningsgrund (”metrics”) för SLCF  
  • Användare av SLCF-utsläppsinventeringar (Beslutsfattare)

Nominera senast den 27 juni

Nomineringen av experter sker via den nationella kontaktpunkten för IPCC och för att komma med i processen behöver experter skicka in personligt underlag senast den 27 juni till ipccfocalpoint@smhi.se

Du hittar nomineringsblanketten i högerspalten här intill.

Det är viktigt att det inskickade underlaget är komplett.