IPCC söker experter

I oktober håller FN:s klimatpanel IPCC ett möte där den sammanfattande syntesrapporten för IPCC:s sjätte utvärderingscykel ska formas. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden.

IPCC utvärderar det senaste vetenskapliga kunskapsläget inom klimatområdet i sju rapporter och gör en uppdatering av så kallade metodriktlinjer. Rapporterna publiceras 2018-2022. Den avslutande rapporten är en syntesrapport som ska sammanfatta de nya slutsatser som kommit fram under perioden. Syntesrapporten ska syntetisera och integrera material som finns inom både de tre huvudrapporterna och de tre specialrapporter som tas fram under perioden.

Rapporten ska skrivas på ett ”icke-tekniskt” språk och med beslutsfattare som primär målgrupp. Den ska hantera en bredd av frågeställningar som beslutas av klimatpanelen och som ska vara policyrelevanta men inte policyföreskrivande.

Koncept för syntesrapporten

– IPCC söker nu experter till ett första så kallat scopingmöte som ska hållas i oktober i år. På mötet ska experterna diskutera de olika ämnesområden och frågeställningar som ska ingå i syntesrapporten. Diskussionerna ska mynna ut i en disposition för rapporten, ett förslag till koncept, som IPCC sedan ska besluta om, berättar Lena Lindström, koordinator vid IPCC:s nationella kontaktpunkt vid SMHI.

– Deltagare ska, förutom gedigen expertis inom sitt eget forskningsområde som ska koppla till det som berörs i rapporterna, ha god förståelse för ämnesövergripande arbete. De ska ha en god uppfattning om vad som utgör ny kunskap och vilka behov som finns bland beslutsfattare, inte minst gäller detta kopplingarna till målsättningarna inom Agenda 2030, säger Markku Rummukainen, klimatexpert vid IPCC:s nationella kontaktpunkt vid SMHI.

Ansök senast den 23 maj

Nomineringen av experter sker via den nationella kontaktpunkten för IPCC och för att komma med i processen behöver experter skicka in personligt underlag senast den 23 maj till ipccfocalpoint@smhi.se

Du hittar nomineringsblanketten i högerspalten här intill.

Vänligen notera att ett CV (Pdf) på högst fyra sidor, skrivet på engelska ska bifogas varje nomineringsblankett.

Det är viktigt att det inskickade underlaget är komplett.

Observera att arbetsspråket på scopingmötet kommer att vara engelska.