Intressanta lokala projekt efter SMHIs klimatkurs i södra Afrika

Under oktober var det uppföljning av SMHIs klimatkurs i Moçambique, Afrika. Klimatutbildningen som startade i Zambia under februari 2019 handlade om allt från den senaste klimatforskningen och vilka effekter som klimatförändringen har på vatten, skog, jordbruk, hälsa och hur samhället klimatanpassar sig, till jämställdhet, bekämpning av korruption och hur ett rättssamhälle fungerar. Deltagarna har tack vare kursen jobbat med intressanta och innovativa projekt. 

Det senaste året har SMHI genomfört klimatutbildningar i södra Afrika. Utbildningarna, som kallas ITP – International Training Programme, görs på uppdrag av SIDA för deltagare från statliga myndigheter, ideella organisationer, universitet och privata sektorn. Fokus är kunskap om aktuell klimatforskning, vilka effekter klimatförändringen har och hur samhället kan klimatanpassas.

Under avslutningsveckan för den senaste klimatkursen genomfördes presentationer av projektarbeten, diskussioner och studiebesök. Deltagarna kom från Botswana, Moçambique, Zambia och Zimbabwe. Kursen startade i Zambia under februari 2019 där gruppen samlades för första gången för ett start-up seminarium. Programmet fortsatte därefter med tre veckor i Sverige med föreläsningar, studiebesök och finslipning av hur förändringsprojekt genomförs tillsammans med handledare på SMHI.

ITP Maputo
Kursens deltagare och handledare från SMHI

Deltagarna har under det senaste halvåret arbetat med egna projekt med stöd mestadels från sina regionala handledare, men även handledare på SMHI. Resultaten från dessa arbeten redovisades under avslutningsveckan i Maputo, Moçambique.

Många intressanta och innovativa projektpresentationer

Projektens innehåll har varierat mellan diverse område. De har handlat om allt ifrån klimatperspektivet i civilingenjörsutbildning och framtagning av träningspaket om hållbar användning av mark- och vattenresurser för gymnasiestudenter till användning av satellitdata för hydrologisk modellering, riskanalyser för översvämningar och grön ekonomi i stadsplanering.

Avslutningsveckan inleddes med ett öppningstal av Susanne Spets, chef för utvecklingssamarbetet med Moçambique på Svenska ambassaden i Maputo. Därefter bestod dagarna av redovisningar av projektarbeten, studiebesök samt diskussioner om samarbete och nätverkande mellan deltagarna.

Deltagarna fick även se en demonstration av en smidig och enkel app som en av deltagaran från Zimbabwe tagit fram. Appen är tänkt som ett verktyg för klimatkompensering av flygresor genom plantering av träd i regionen.

– Under ITP-kursen bidrog organisatörer och handledarna starkt till att forma vårt projekt till något gångbart, realistiskt och effektfullt vid genomförandet. Den uppskattning vi fick från SMHI är en stor motivation för oss att fortsätta arbeta med och utveckla vårt förändringsprojekt och även fortsätta utveckla fler likande projekt för att bidra till byggande av ett klimatresiliens samhälle, på nationell, regional och global nivå. Vi och yngre generationer har blivit inspirerade under kursen att ta itu med det globala problemet med klimatförändringar, säger Enock Mwangilwa och Ceswa Mpandamabula, två ekologer från Wildlife and Environmental Conservation Society of Zambia som fick pris för bästa projektarbete och presentation.

Studiebesök

Förutom redovisningar och diskussioner fanns det även tid för studiebesök under veckan. Under en dag besökte deltagarna och SMHI medarbetarna Pequenos Limbobos damm och Intaka borrhål utanför Maputo. Båda platserna är vattenreservoarer (ytvatten och grundvatten) och används för dricksvattenförsörjning av miljonstaden Maputo. Vid dammen fick deltagarna höra att vattenvolymen i reservoaren ligger på 30 procent av sin normala volym på grund av flerårig torka i regionen.

Studiebesök
Studiebesök vid Intaka borrhål utanför Maputo.

– Besöket var relevant och lärorikt för deltagarna som kommer från länder med stora vattenproblem, avslutar Ghasem Alavi, projektledare under avslutningsveckan, SMHI.