Inte längre risk för vattenbrist i vattendrag – flödena har ökat

Under sommaren utfärdades risk för vattenbrist i många vattendrag i Sverige. Den första risken för vattenbrist utfärdades i Tidan i början av juni. Den sista risken för vattenbrist gällde Trosaån i Södermanland och den risken togs bort i november. Under november och december har flera långvariga regnområden fyllt på med vatten i stora delar av landet.  

I några av de östra länen i landet: Kalmar, Östergötland och Södermanland har det varit risk för vattenbrist i något vattendrag i mer än 15 veckor under 2019. Hällaån (del av Söderköpingsån i Östergötlands län) och nedre delen av Silverån (del av Emån i Kalmar län) är de vattendrag med längst period med risk, totalt 18 veckors risk för vattenbrist juni till oktober.

 Karta
Karta över län där det utfärdats risk för vattenbrist under 2019. Siffrorna i kartan är den sista veckan innan risken för vattenbrist togs bort. I tabellen står hur många veckor som det varit risk för vattenbrist totalt i varje län.

Bilderna nedan jämför flödet 2019 med tidigare år på några stationer.

 Emsfors
Vattenföring vid Emsfors, nedre delen av Emån. 1955-2019. Risk för vattenbrist utfärdat juli till oktober. MLQ = medel av varje års lägsta värde. MHQ = medel av varje års högsta värde. Förstora Bild
Karlslund2
Karlslund Svartån (Örebro), risk för vattenbrist i månadsskiftet juli-augusti. Under hösten har vattenföringen ökat och i december utgick varning klass 1 för höga flöden. MLQ = medel av varje års lägsta värde. MHQ = medel av varje års högsta värde. Förstora Bild

Enligt Svenskt Vatten sammanställning har det varit bevattningsförbud i 28 kommuner under sommaren 2019

Större område med risk för vattenbrist 2018

Under 2018 var det ett större område med risk för vattenbrist, 20 län från Skåne i söder till Västerbotten i norr, under perioden juni till december. Längst period med risk för vattenbrist hadet Mörrumsån med 18 veckor. På flera håll var vattenföringen lägre under 2018 än 2019.

  Mörrum
Mörrumsåns vattenföring var betydligt lägre 2018 (grå linje) än 2019 (svart linje). Slutet på 2018 är det lägsta uppmätta sedan stationens start 1910. MLQ = medel av varje års lägsta värde. MHQ = medel av varje års högsta värde. Förstora Bild

Regnrik höst har lett till höga flöden

Under november och december har flera långvariga regnområden passerat Sverige och fyllt markvattenmagasin och sjömagasin i stora delar av landet. I delar av Svealand har det lett till att flödena nu har gått upp i varningsnivå klass 1

Aktuell information om grundvatten finns på SGUs hemsida.