Äldre exemplar av Väder och Vatten finns nu i SMHIs digitala arkiv

Varje månad publicerar SMHI en sammanfattning av den senaste månadens väder och förhållandena i sjöar, vattendrag och hav. Det är en snart 150-årig tradition. Numera sker publiceringen digitalt men fram till 2011 fanns även en tryckt version. Delar av den äldre tryckta produktionen har nu scannats in och lagts upp i SMHIs digitala arkiv.

Det är inscannade arbetsexemplar av SMHIs månadstidning Väder och Vatten som nu lagts upp för åren 1987-2003. Att det är arbetsexemplar innebär att de kan innehålla små anteckningar med mera, men inget som stör innehållet.

Materialet går att söka fram på samma sida på smhi.se där vi regelbundet publicerar dagens sammanfattningar av månadens väder. De inscannade tidskrifterna innehåller samtliga månaders sammanfattningar för respektive år.

Sök bland månadens väder och vatten och äldre material från tidskriften Väder och vatten

Mer material väntar på att digitaliseras

Ett snölandskap på framsidan till första numret av Väder och Vatten januari 1984
Första numret av Väder och Vatten januari 1984. Foto SMHI Förstora Bild

Väder och Vatten började publiceras 1984 och dessförinnan fanns andra sammanfattningar månad för månad ända tillbaka till 1881.

Det är SMHIs målsättning att i framtiden även scanna in dessa publikationer så att de kan tillhandahållas digitalt.