Inför IPCC:s syntesrapport: Digitalt seminarium för media 7 mars

Den 20 mars 2023 planerar FN:s klimatpanel IPCC att lansera en syntesrapport. Rapporten samlar kunskapen från de rapporter och specialrapporter som klimatpanelen sammanställt under den senaste utvärderingscykeln (AR6). Vårt digitala seminarium den 7 mars vänder sig till dig som är journalist.

Mörka moln över Åredalen

IPCC:s syntesrapport syftar till att ge beslutsfattare viktigt kunskapsunderlag för att förstå klimatförändringen, dess effekter och risker samt möjligheter att möta den.

Under det digitala seminariet den 7 mars får du lyssna till och prata med experter och forskare om IPCC:s arbetsprocesser och om vilka områden som lyfts upp i syntesrapporten. Passa på att förbereda dig och ställa frågor inför att IPCC lanserar syntesrapporten!

Program

Om IPCC och kommunikationsaktiviteter 2023 anordnade av nationell kontaktpunkt för IPCC
Camilla Andersson, Sveriges biträdande kontaktperson för IPCC vid SMHI

IPCC:s kommande syntesrapport – om arbetet med rapporten och dess uppbyggnad
Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson för IPCC vid SMHI

Klimatomställningen inom Sverige och EU
Daniel Engström Stenson, klimatanalytiker vid Naturvårdsverket

Om klimatanpassning, med fokus på Sverige
Karin Hjerpe, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI

Tid och plats

Tid: tisdag den 7 mars, kl. 11.00-12.30

Plats: digitalt, länk skickas till anmälda journalister

Anmälan

Anmäl dig senast den 3 mars, via mejl till nina.brundin@smhi.se. Vänligen ange namn, kontaktuppgifter och vilken media du representerar.

Observera

Observera att IPCC:s arbete med syntesrapporten pågår ända fram till lanseringen av rapporten. Först då kommer resultat och slutsatser att vara tillgängliga.