Hur är läget inför vårfloden?

I fjälltrakterna och norra Norrland ligger i år mer snö än normalt. SMHIs analyser tyder på en ganska genomsnittlig vårflod i de flesta älvarna. Hur vädret utvecklas under våren är avgörande för hur höga vårflödena blir.

Inför vårfloden undrar många när den sätter igång och hur stor den kommer att bli. I fjälltrakterna och norra Norrland finns mer snö än normalt. Vid kustområdena i Norrland ligger det mindre snö.

Snöns vatteninnehåll i procent av normalt 6 maj 2020
Snöns vatteninnehåll i procent av normalt 6 maj 2020

− Hur vårfloden utvecklas är egentligen för tidigt att säga i dagsläget. Men våra analyser tyder på att det blir en ganska genomsnittlig vårflod i de flesta älvarna, säger Nina Bosshard, hydrolog på SMHIs prognos och varningstjänst.

− Längre norrut finns det dock en hel del snö och där kan flödena bli något kraftigare. Eftersom de stora snömängderna ligger högt upp i fjällen räknar våra modeller fram att början av årets vårflod blir något senare än det brukar vara, fortsätter Nina.

Läget kan förändras

Hur vårfloden utvecklas längre fram är för tidigt att säga i dagsläget. SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Se hur läget är i just ditt område, SMHI Vattenwebb

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.

  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.

  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken