Högsta temperaturen i Sverige sedan 1947

Torsdagen den 21 juli rapporterades de högsta temperaturerna i Sverige sedan 1947. Varmast blev Målilla i Småland med 37,2° vilket är knappt en grad från det gällande svenska värmerekordet. För landskapet Östergötland blev det nytt värmerekord med 37,0° i Härsnäs.

I Sverige liksom i flera andra länder är de allra högsta uppmätta temperaturerna av förhållandevis gammalt datum. Detta trots den globala uppvärmningen. Noggrannheten hos äldre mätningar har diskuterats genom åren, men nu har vi i alla fall för första gången det här århundradet uppmätt temperaturer i paritet med de historiskt högsta värdena.

Bilden visar en karta och en tabell över de högsta maximitemperaturerna den 21 juli 2022.
Högsta maximitemperaturer den 21 juli 2022 Illustration SMHI Förstora Bild

Kartan och tabellen med de allra högsta temperaturerna under torsdagsdygnet visar en god samstämmighet både vad gäller temperaturvärdena och den geografiska spridningen.

För stationer med mycket långa mätserier fick vi de här nya värmerekorden.

Stationer med nya värmerekord
Station 21 juli 2022 Tidigare rekord Startår
Linköping/Malmslätt 36,9° 35,5°  22-23 juli 1865 1858
Norrköping 35,6° 34,8°  7 aug 1975 1936
Gladhammar/Västervik 35,5° 34,0°  27 juli 1994 1859
Jönköping 35,3 34,2°  8 aug 2018 1858

Ytterligare några stationer slog sina värmerekord för specifikt juli månad.

Den tredje varmaste dagen

Den 21 juli 2022 är den tredje varmaste dagen vi hittills har uppmätt i Sverige, i alla fall avseende de högsta maximitemperaturerna. Sett över hela stationsnätet rapporterade några stationer 39-41 grader år 1933 och 1947. Dessa noteringar är dock inte accepterade på grund av att stationerna hade bristfälligt strålningsskydd. Om vi ändå försöker behålla de mest trovärdiga av de historiska observationerna får vi den här listan med fem högsta temperaturerna i Sverige.

De fem högsta temperaturerna i Sverige
Maximitemperatur Station Datum
38,0° Målilla 29 juni 1947
38° Ultuna 9 juli 1933
37,4° Uppsala 9 juli 1933
37,2° Målilla 21 juli 2022
37,0° Härsnäs 21 juli 2022

Värdet från Ultuna är egentligen avläst på en halv grad när men brukar i statistiken räknas som 38,0°.

Landskapsrekord

För Östergötland blev det nytt landskapsrekord med 37,0° i Härsnäs sydost om Mjölby. Det tidigare östgötarekordet var 36,8° i Holma den 9 augusti 1975.

För övriga av de varmaste landskapen som Småland, Södermanland och Närke överlevde landskapsrekorden från 1947, 1933 respektive 1975.

Hettan följdes av en tropisk natt

Efter den mycket varma torsdagen följde en tropisk natt (minimitemperatur lika med eller över 20 grader) på flera håll. I Norrköping sjönk inte temperaturen under 21,4° vilket är den högsta noterade nattemperaturen där.