Himmelsfärd för isen

Kristi Himmelsfärdshelgens värme i norr förde med sig att den kvarvarande havsisen i stort sett dunstade bort. Idag, torsdag den 20 maj publiceras vinterns sista iskarta och issäsongen 2020–2021 är därmed slut.

Allteftersom våren har sträckt sig längre och längre norrut har havsisen gett vika och övergått i den flytande form som snart lockar till bad. Men i Bottenvikens nordligaste skärgårdar, kring Kalix och Haparanda, har fastisen under vintern byggts på till gott och väl en halvmeters tjocklek och länge motstått vårsolens strålar. Även om den kraftiga isen blivit mer och mer tärd och fått talrika smälthål den senaste månaden, såg det ut som om den skulle kunna härda ut ännu någon tid.

Aktuella iskartor
Iskartorna från Kristi himmelsfärdshelgen visar hur snabbt isen löstes upp i norra Bottenviken. Förstora Bild

Kyla byttes mot värme

Ända fram till början av förra veckan var det i Haparandatrakten som högst ett fåtal grader över nollan. Men på onsdagen strömmade varm luft från sydost upp över Bottenviken, och Haparanda noterade 22 grader på eftermiddagen. Kristi Himmelsfärdsdagen blev också solig och varm, nu var isens timma slagen. Om det ännu den torsdagen legat rejäla rester av vinterns is kvar längs kusten från Kalix och österut, så visade klämfredagens iskarta på en helt annan verklighet. Bara mindre områden med drivis kvar av den is som för tre månader sedan täckte hela Bottenviken.

Isen till himlen for

Frampå söndagen återstod endast små spillror. All den fasta is som legat närmast kusten hade dunstat, upplösts, farit till himlen. Borta var den i alla fall, och lär inte födas på nytt förrän framåt jul.