Kreativ poollösning efter vattenbrist

Sommarens vattenbrist på Öland ledde till vattenrestriktioner, något som kan komma att bli vanligare i framtiden. Det gav Saxnäs camping idén att byta ut vattnet i sina pooler till havsvatten. Nu finns deras lösning med i SMHIs exempelsamling för klimatanpassning.

I våras infördes vattenrestriktioner med bevattningsförbud i Mörbylånga kommun på grund av låga grundvattennivåer. Det kommunala vattnet fick alltså inte användas till att bevattna trädgårdar, tvätta bilar eller fylla pooler. Något som kan komma att bli vanligare i framtiden med sämre tillgång på vatten till följd av högre temperaturer.

Poolbad lockar många besökare till Saxnäs Camping. Oron över krisen med grundvattnet och över vad tomma pooler skulle göra för besöksantalet väckte liv i och utvecklade en gammal idé om att fylla poolerna med havsvatten.

Pumpar vatten från havet

Efter att ha fått godkänt av kommunen installerades en brunnspump med en 350 meter lång ledning för att pumpa upp havsvattnet till poolanläggningen. Provtagning av poolvattnet visar på fina värden, och gästerna upplever att det är behagligare att bada i poolerna efter vattenbytet.

Campingen har även infört andra vattenbesparande åtgärder, till exempel snålspolande duschar, kranar och toaletter samt ett förbud mot tvätt av bil och husvagn.

Nytt exempel på klimatanpassning

Exemplet med campingen på Öland som bytte till havsvattenpooler beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar projekt kopplade till bland annat dagvatten, exempel på åtgärder för att minska risken för översvämningar, bevara kulturhistoriska byggnader och säkra tillgången till dricksvatten.

Exempelsamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan 18 myndigheter.