Hack for Sweden vanns av Team Daresey

Under helgen genomfördes Hack for Sweden med cirka 500 deltagare. Vinnare av hackatonet blev Team Daresey, som utvecklat en tjänst som hjälper kroniskt sjuka med sin medicinering. Team Vattn vann tävlingskategorin miljö. Laget har utvecklat en visualisering med syfte att säkra tillgången till rent vatten. Team Vattn har bland annat använt väderdata från SMHI.

Team Daresay - Hack for Sweden 2019
Vinnare av Hack for Sweden 2019 blev Team Daresey, som utvecklat en tjänst som hjälper kroniskt sjuka med sin medicinering. Foto Erik Nilsson, Hack for Sweden

Hack for Swedens tävlingsjury säger i sin motivering att Team Daresay har utvecklat en lösning som har potential att växa och få stor effekt både för individer och samhälle. Laget har utgått från problemet att många kroniskt sjuka inte sköter sin medicingering, bland annat på grund av brist på kunskap om biverkningar. Team Daresay har utvecklat en digital tjänst som ger användaren möjlighet att både söka och dela kunskap.

Vattentillgång en viktig fråga

På årets Hack for Sweden fanns ett antal samhällsutmaningar för de tävlande att ta sig an; hälsa, trafik, miljö, näringsliv, arbetsmarknad samt forskning och utbildning. I kategorin miljö vann Team Vattn. Tävlingsjuryn motiverade sitt val bland annat med att lyfta fram att lagets lösning är ett sätt att koppla miljöutmaningar till det egna hemmet genom att visualisera vattenrelaterad data från flera olika källor. Team Vattns idé är att ge användare rekommendationer baserade på verkliga lokala förhållanden och framtida prognoser. För att utveckla idén har Team Vattn bland annat använt observationsdata från SMHI.

Daniel Andersson, en av teammedlemmarna berättar mer:

–Vattentillgång är en av de viktigast frågorna i världen både nu och i framtiden. Bara under de senaste åren i Sverige har vi kunnat se en stor förändring vad gäller vattentillgången. Jag har en del kunskap och ett brinnande intresse om just vatten, och mängden öppen data som fanns tillgänglig möjliggjorde att vi kunde välja detta. Tillsammans med kunskapen i teamet kunde vi ta oss an denna utmaning och skapa en fantastisk app både grafiskt och programmeringsmässigt.