H.K.H. Kronprinsessan Victoria namngav forskningsfartyget Svea

Onsdagen den 25 september fick forskningsfartyget Svea officiellt sitt namn av H.K.H. Kronprinsessan Victoria vid en ceremoni på Gullmarskajen i Lysekil. Dagen efter var det öppet fartyg för allmänheten och strax över 800 besökare passade på att gå ombord. SMHI och SLU berättade under båda dagarna om sina respektive verksamheter inom maritim forskning och miljöövervakning.

Den 25 september gav Kronprinsessan Victoria Svea sitt officiella namn. Namngivningen skedde vid Sveas hemmahamn Gullmarskajen i Lysekil. I Kronprinsessans besök ingick det även ett inledande seminarium tillsammans med cirka 150 andra inbjudna gäster, en rundvisning ombord på Svea samt ett besök på SLU:s havsfiskelaboratorium.

Dagens och morgondagens havsmiljö tema på seminarium

Temat för förmiddagens seminarium var ”Forskning och förvaltning – så säkrar vi havsmiljön idag och i framtiden” och moderator var SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt. Vicerektor Erik Fahlbeck, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), inledde med att tala om konsten att anskaffa ett fartyg. Forskare från SLU lyfte därefter bland annat Sveas betydelse för forskningen och möjligheten för SLU och SMHI att kunna samverka ännu bättre kring forskning.

Lars Arneborg, chef för SMHIs oceanografiska forskning, SMHI, tog i sitt framförande bland annat upp långa mätserier som viktiga underlag för den kunskap vi har idag. Kunskapen handlar om hur haven runt Sverige fungerar, hur havsmiljön ser ut, samt hur det kommer att se ut i framtiden.

Lars Arneborg, chef för SMHIs oceanografiska forskning
Lars Arneborg, chef för SMHIs oceanografiska forskning, lyfte bland annat upp vikten av långa mätserier som underlag för ny kunskap om haven idag och i framtiden. Förstora Bild

– SMHIs beräkningsmodeller, som till stor del bygger på kunskap från många års mätningar, visar att vattenkvaliteten i Östersjön kommer att bli bättre, om vi lyckas minska tillförseln av näringsämnen i haven enligt Östersjöländernas åtgärdsplan, Baltic Sea Action Plan, förklarade Lars.

– Genom den fortsatta mätningen med Svea kan vi följa utvecklingen och förhoppningsvis inom några decennier se en återgång till bättre vattenkvalitet.

Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör, Jacob Granit, sammanfattade seminariet och betonade bland annat betydelsen av att se till hela ekosystemet.

Svea välkomnades till Lysekil

Efter lunch var det dags för namngivningen av Svea på Gullmarskajen, dit även många Lysekilsbor tagit sig för att bevittna händelsen. Från en scen på kajen hälsade först SLU:s rektor Maria Knutson Wedel alla välkomna till ceremonin. Därefter talade bland annat Per Callenberg, statssekreterare vid Näringsdepartementet, Gunvor G Ericson, statssekreterare vid Miljödepartementet, och Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

Rolf Brennerfelt berättade i sitt tal att SMHI har arbetat med havsmiljöfrågor i många år och att Svea är ett välkommet tillskott som innebär modernisering av SMHIs arbete. Till exempel är Svea ett tystare fartyg som stör undervattenmiljön mindre. Det nya fartyget betyder också lägre kostnader, säkrare drift och en bättre arbetsmiljö.

– SMHI kommer att fortsätta sitt arbete med att övervaka havets tillstånd genom att samla in data för analys och forskning. Med Sveriges nya forskningsfartyg kan vi göra det i en modern miljö och med moderna metoder, något som bidrar till beslutsunderlag med ännu högre kvalitet och tillförlitlighet, sa Rolf Brennerfelt och fortsatte:

– Detta kommer att gynna vår kunskap om havets tillstånd långt in i framtiden på samma sätt, som tidigare mätningar gett grunden för den kunskap vi har idag. 

Rolf avslutade sitt tal med en fyndig och träffsäker alliteration till Sveas ära som fick publiken att brista ut i skratt och applåder efteråt.

Kommunalfullmäktiges ordförande Klas-Göran Henriksson välkomnade avslutningsvis Svea till Lysekil och lämnade över en gåva, i form av en gatuskylt med namnet ”Sveas gränd”, till SLU:s rektor Maria Knutson Wedel.

Invigningen av Svea
SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt framförde en alliteration till Sveas ära som gav upphov till skratt på både scen och kaj. Förstora Bild

Hög stämning när Svea namngavs

Namngivningsceremonin fortsatte sedan med att Kronprinsessan Victoria gick längs en röd matta fram till förstäven och från ett podium svingade en för dagen blågul champagneflaska mot fartygets skrov. Flaskan krossades vid första försöket och till folkets jubel gav Kronprinsessan fartyget dess officiella namn med orden:

 Kronprinsessan Victoria inviger Svea.
Yes, där satt den! Kronprinsessan Victoria krossade flaskan vid första försöket. Förstora Bild

"Jag ger dig namnet Svea, må lycka och välgång följa dig, din besättning och alla ombord, på dina uppdrag över haven."

Stämningen var hög och från den stora skara besökare som trängdes bakom de uppställda staketen hördes spontana hurrarop och applåder även efter att Kronprinsessan lämnat podiet.

Syresituationen i Östersjön angelägen fråga

Inför den stundande rundvisningen ombord hälsade Kronprinsessan först på besättningen som ställt upp intill landgången. Kapten Malin Andersson ledde sedan visningen ombord och på olika stationer berättade SMHI och SLU om sina respektive verksamheter. I SMHIs labb berättade till exempel Anna-Kerstin Thell, kemist, om SMHIs arbete ombord under sina månatliga utsjöexpeditioner.

– Kronprinsessan ställde bland annat frågor om syresituationen i Östersjön. Med hjälp av SMHI årliga syrerapport visade jag hur syresituationen har ändrat sig under de senaste fem åren, berättade Anna-Kerstin.

– Inflöden av syrerikt vatten från västkusten till Östersjön har minskat, vilket kan bero på att de nordvästliga vindarna som behövs för att vattnet ska flöda in har ersatts av vindar från sydväst, förklarade hon.

Kronprinsessan får se hur syresituationen i Östersjön har förändrats.
Anna-Kerstin Thell, kemist, SMHI, visade bland annat Kronprinsessan hur syresituationen i Östersjön har förändrats de senaste fem åren. Förstora Bild

Som sista besöksstopp fick Kronprinsessan även en visning av SLU:s havsfiskelaboratorium.

Besöksrekord vid öppet fartyg för allmänheten

Dagen efter Sveas namngivning var det återigen dags för öppet fartyg för allmänheten på Svea. Många från Lysekil med omnejd tog sig under dagen till Gullmarskajen och kön ringlade sig lång på kajen under större delen av visningstiden. När den sista besökaren hade lämnat fartyget kunde nytt besöksrekord konstateras – 804 besökare!

Invigningen av Svea_besöksrekord
Kön ringlade sig lång på Gullmarskajen i Lysekil när det var öppet fartyg för allmänheten på Svea. Förstora Bild