Högt tryck på grundkursen i klimatanpassning

Över 60 deltagare besökte Norrköping 2-3 oktober när SMHI arrangerade Grundkurs i klimatanpassning. Årets andra fullbokade kurs hade representanter från kommuner, myndigheter och andra aktörer som ska arbeta med klimatanpassning.

Hur förändras klimatet och hur kan man arbeta med klimatanpassning? Det var frågor som belystes när SMHI arrangerade Grundkurs i klimatanpassning i veckan. Under två halvdagar fick över 60 kursdeltagare grundläggande kunskap i ämnet.

Stor efterfråga på kursen

Hela samhället berörs av klimatförändringen och allt fler anpassar sina verksamheter till ett varmare klimat.

– Det märks framför allt i att intresset för kursen har ökat. Antalet deltagare har nästan fördubblats sen 2015 när vi arrangerade kursen för första gången, berättar Madeleine Tuomi, som är kursledare tillsammans med Pontus Wallin.

Den stora efterfrågan på Grundkursen i klimatanpassning är ett tydligt tecken på att vetskapen om utmaningarna ökar, precis som viljan att ligga i framkant med insatserna.

Många nya ansikten

Kursen vände sig både till de som ska börja jobba med frågan och till dem som behöver uppdatera sina kunskaper. Bland deltagarna fanns representanter från framförallt kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter.

– Det är kul att se nya ansikten. Vi har haft kommuner och myndigheter som tidigare inte deltagit i kursen vilket visar på att klimatanpassningsfrågan växer, säger Pontus Wallin.

En anledning kan vara den nya förordningen om myndigheters klimatanpassning som trädde i kraft vid årsskiftet, vilken gäller för drygt 30 myndigheter i Sverige.

– Som helt nyanställd på Statens fastighetsverk, i rollen Geodatasamordnare, är det viktigt att förstå vad förordningen innebär för min organisation och samtidigt få en inblick i vad som pågår inom stat och kommun och vilka kanaler för ytterligare information som finns att tillgå. Jag tycker att kursen bidrog till att belysa det på ett pedagogiskt sätt, säger Stefan Norlin vid Statens fastighetsverk.

Kursen arrangerades för sjunde gången av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som drivs av SMHI på uppdrag av regeringen.