Gröna tak nytt exempel på klimatanpassning

Att anlägga gröna tak på byggnader kan mildra effekter av klimatförändringen som värmeböljor, ökad nederbörd och minskad biologisk mångfald. Arbete med gröna tak finns nu beskrivet i en idébank med anpassningsexempel.

Gröna tak är ett samlingsbegrepp som oftast används för att beskriva vegetationstäckta tak. Det avser allt ifrån ett tunt lager med växter på taket till tjockare växtbäddar med buskar och träd.

I Norden har torvtak använts länge i bebyggelsen men kom att försvinna från städerna under 1800-talet. Det var inte förrän i slutet av 1900-talet som gröna tak åter blev populära, nu som en metod för en mer hållbar och klimatanpassad stadsbebyggelse.

I Malmö har arbetet kommit långt och olika lösningar för gröna tak har blivit verklighet. Med gröna tak gynnas biodiversitet och risken för översvämningar minskar.  En annan fördel är att taken skapar svalka under perioder med värmeböljor.

Nytt anpassningsexempel

Arbetet med gröna tak i Malmö beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar exempelvis flera projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att skapa svalka för bostäder under värmeböljor, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader, att säkra tillgången till dricksvatten, att finansiera klimatanpassning med gröna obligationer.

Idésamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter.