Fotoutställning om erosion – nu i Simrishamn

Hur påverkas den skånska kusten av höjda havsnivåer och erosion? Under ett halvår har utomhusutställningen ”Erosion” gästat flera skånska kustkommuner. Nu är det Simrishamns tur. Fotografiska verk blandas med klimatinformation från SMHI och platsen är Simrishamns hamn, strax söder om Marint centrum. 

Flera förstorade fotogrfier uppsatta på ett staket i en hamn.
Utställningen ”Erosion” pågår i Simrishamns hamn fram till den 1 oktober. Foto Kristoffer Granath Förstora Bild

”Erosion”, fotoutställningen om klimatförändringarna och det som sker längs Skånes kustkommuner, vandrar vidare. Efter stopp i Ystad, Höganäs och Helsingborg är det nu Simrishamns tur. Kristoffer Granaths fotografiska verk i kombination med berättelser och klimatinformation från SMHI visar vilka effekter klimatförändringarna har, nödvändigheten att hantera dem och hur vi idag arbetar för att minska dem. 

En mix som är enkel att ta till sig

Besökaren bjuds med på en resa genom Skånes kustlandskap. Det blir möten med människor som aktivt jobbar med klimatfrågan och personer som är berörda av den. Porträtt och intervjuer varvas med personliga reflektioner och fakta i en utställning som dokumenterar en av vår tids stora frågor: klimatförändringen. 

– Den klimatförändring som vi nu ser påverkar alla, även i Simrishamn. Stranderosion är ett exempel – en konsekvens av gradvis stigande havsnivåer. Värme och vattenbrist är andra utmaningar som vi står inför. I utställningen blandas Kristoffers fotografier, personliga berättelser och ”hårdare” fakta från SMHI. Tillsammans blir det en fin mix som vi hoppas är lättare för människor att ta till sig, säger Anna Jonsson på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Så kan Simrishamn påverkas

– Havet och kusten är en central del av Simrishamns identitet, både för de boende i kommunen och för besökare. Genom utställningen vill vi sprida kunskap om hur en av vår tids stora frågor, klimatförändringen, påverkar kustbandet, säger Madeleine Lundin, utvecklingsansvarig på Marint centrum.

I Simrishamns kommuns havsplan ges en övergripande bild av hur ett förändrat klimat kan komma att påverka kustområdet.

– Simrishamns kommuns kuststräcka är lång men inte särskilt låglänt, vilket är positivt ur ett översvämningsperspektiv. Men det betyder inte att kuststräckan inte är, eller kan bli, utsatt för erosion. Följden av stigande havsnivåer blir att redan erosionsutsatta kustpartier utsätts för en accelererade risk, samtidigt som helt nya områden kan komma att utsättas för risker, säger David Tufvesson, planarkitekt i Simrishamns kommun och ansvarig tjänsteperson för den nyligen antagna havsplanen och det pågående arbetet med Simrishamns klimatanpassningsplan.

Social hållbarhet i bilder

Kristoffer Granath är fotografen som främst jobbar med dokumentationer av de stora samhällsförändringarna, skildrat utifrån ett socioekonomiskt perspektiv med människan i fokus. Social hållbarhet är ledord i hans verksamhet.

– Det viktiga är inte vem som gör vad, utan vad vi kan göra tillsammans och hur vi engagerar varandra. Vi människor har nämligen lättare för att anpassa oss och förändra våra liv i samhället när vi ser andra göra samma sak. Med samverkan och samarbeten kan hela Skåne driva omställningen till ett klimatvänligt samhälle och växa vidare. Tillsammans, säger Kristoffer Granath.

Historisk klimatvandring i Simrishamn

Med anledning av utställningen arrangerar SMHI, Österlens museum och Marint centrum en guidad stadsvandring i Simrishamn den 12 september klockan 14:00–15:30.

Anna Jonsson (SMHI) och Lena Alebo (Österlens museum) tar deltagarna på en vandring genom staden för att söka historiska händelser, samtida skeenden och samtala om hur vi kan möta framtida scenarier som rör klimatet och havsnivån.

Fri entré och öppet dygnet runt

”Erosion” pågår den 2 juli – 1 oktober och äger rum utomhus vid hamnen i Simrishamn, längs Varvsgatan, strax söder om Marint centrum. Fri entré dygnet runt.

Utställningen är ett samarbete mellan Simrishamns kommun, fotograf Kristoffer Granath, SMHI, Marint centrum och Erosionsskadecentrum.