Fotokonst visar klimateffekter längs Skånes kust

Hur påverkas den skånska kusten av höjda havsnivåer och erosion? Det visas nu i en utomhusutställning där fotografiska verk blandas med klimatinformation från SMHI. Platsen är Domsten, strax norr om Helsingborg. 

Flera fotografier är uppsatta på staket på en lång strand.
Utställningen "Erosion" pågår i Domsten fram till den 29 juni. Foto Kristoffer Granath Förstora Bild

”Erosion”, fotoutställningen om klimatförändringarna och det som sker längs Skånes kustkommuner, vandrar vidare. Efter stopp i Ystad och Höganäs är det nu Helsingborgs tur, närmare bestämt småbåtshamnen i Domsten. Kristoffer Granaths fotografiska verk i kombination med berättelser och klimatinformation från SMHI visar vilka effekter klimatförändringarna har, nödvändigheten att hantera dem och hur vi idag arbetar för att minska dem. 

Personliga berättelser om Skånes kustlandskap 

Besökaren bjuds med på en resa genom Skånes kustlandskap. Det blir möten med människor som aktivt jobbar med klimatfrågan och personer som är berörda av den. Porträtt och intervjuer varvas med personliga reflektioner och fakta i en utställning som dokumenterar en av vår tids stora frågor: klimatförändringen. 

– Alla påverkas av klimatförändringen och redan idag kan vi se effekterna av den, även i Helsingborg. Stranderosion är ett exempel. Kristoffers fotografier, de personliga berättelserna blandat med fakta ger en mix som är lätt att ta till sig för allmänheten, säger Åsa Sjöström på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Skåne och Halland värst drabbat i Sverige

– Kusten är Helsingborgs identitet. Alla vi som bor, badar, promenerar och cyklar här har en relation till kusten. Helsingborg är inte värre drabbat av erosion än andra skånska kommuner men både Skåne och Halland är värst drabbade i Sverige. Genom att vi bland annat är med i EU-projekt och Regional Kustsamverkan är Helsingborg med och påverkar framtagningen av nya metoder för framtiden. EU-projekt som LIFE Coast Adapt syftar till att öka medvetenhet och ta fram erosionsåtgärder som jobbar med naturen. Domsten är en del av detta projekt, säger Elisabet Lindberg, områdesutvecklare på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg.

Social hållbarhet i bilder

Kristoffer Granath är fotografen som främst jobbar med dokumentationer av de stora samhällsförändringarna, skildrat utifrån ett socioekonomiskt perspektiv med människan i fokus. Social hållbarhet är ledord i hans verksamhet.

– Det viktiga är inte vem som gör vad, utan vad vi kan göra tillsammans och hur vi engagerar varandra. Vi människor har nämligen lättare för att anpassa oss och förändra våra liv i samhället när vi ser andra göra samma sak. Med samverkan och samarbeten kan hela Skåne driva omställningen till ett klimatvänligt samhälle och växa vidare. Tillsammans, säger Kristoffer Granath.

Fri entré dygnet runt

”Erosion” pågår den 2–29 juni och äger rum utomhus vid småbåtshamnen i Domsten, strax norr om Helsingborg. Fri entré dygnet runt. Utställningen är ett samarbete mellan Helsingborgs stad, fotograf Kristoffer Granath, SMHI och Erosionsskadecentrum.