ForskarFredag 2021: Att leva och bo med nya klimatförutsättningar - hur ställer vi om?

Dagens klimatförändringar är en av mänsklighetens största utmaningar, vilket blivit ännu tydligare efter sommarens extrema väderhändelser och slutsatserna i FN:s klimatpanels senaste rapport "Den naturvetenskapliga grunden". Svårigheterna är många och stora, men det är även vår anpassningsförmåga och uppfinningsrikedom. De val vi gör i dag avgör hur klimatet kommer att se ut framöver – vi kan påverka vår framtid! Välkommen till ett livesänt samtal i tre delar under ForskarFredag den 24 september.
 

ForskarFredag livesänds från Visualiseringscenter C i Norrköping
kl 10-12 den 24 september 2021. 

Från SMHI deltar Gustav Strandberg som är klimatforskare, Lena Lindström som arbetar med IPCC Focal Point och Karin Hjerpe från Nationellt Centrum för klimatanpassning. EvaMarie Törnström är moderator.

Dessutom deltar Maria Nyström från Chalmers, Åsa Berggren från SLU, Kalle Nilver från Go Climate och Sofia Mattsson, Karolina Nilsen och Elin Sundqvist från Helsingborgs stad samt Olle Torpman som är klimatfilosof.

Samtalen tar upp frågor som:

  • Vad innebär klimatförändringarna och vad betyder det för oss? 
  • Hur kan forskningen om att leva i rymden användas för att anpassa oss till ett nytt klimat här på jorden?
  • Hur kan vi göra våra boenden mer klimatsmarta?
  • Hur kan vi lösa matförsörjningen när jorden blir svårare att bruka i takt med att behovet av föda ökar? 
  • Samt kanske de viktigaste frågorna av alla: Vad kan vi själva göra för att bidra, och hur ställer vi om till en hållbar framtid? 

Tid

Fredag den 24 september 2021 kl. 10-12.

Plats

Online, se YouTube-länk ovan. Sändningen sker från Visualiseringscenter C i Norrköping.

Arrangörer

Att leva och bo med nya klimatförutsättningar - hur ställer vi om? är ett samarbete mellan Rymdstyrelsen, SMHI, Visualiseringscenter C samt Vetenskap & Allmänhet.