Forskare från SMHI vald som president för IAHS

Berit Arheimer från SMHI utsågs som ny president för International Association of Hydrological Sciences (IAHS) under General Assembly som just nu pågår i Montreal, Kanada. Berit valdes med stor majoritet av de 48 röstberättigade länderna.

IAHS är en global organisation, som har till uppgift att underlätta forskningssamarbete och tillgängliggöra forskningsresultat. IAHS sorterar under International Science Council och International Union of Geosciences and Geodesy (IUGG) som firar 100 års jubileum i år.

IAHS har mer än 8600 medlemmar i nära 200 länder och anordnar regelbundet konferenser, workshops och online-diskussioner. Dessutom driver organisationen en vetenskaplig tidsskrift (Hydrological Sciences Journal) och andra publikationskanaler. IAHS har dessutom nära samarbete med WMO, Unesco-IHP, EGU och AGU.

Hydrologisk forskning kan bidra till de globala hållbarhetsmålen

– Det känns fantastiskt att få det här förtroendet, säger Berit Arheimer, forskningschef för Hydrologi, och det passar väldigt bra med den internationella verksamheten vi driver inom hydrologin på SMHI.

IAHS riktar nu in sig på hur hydrologisk forskning kan bidra till de globala hållbarhetsmålen och stödjer deltagande från utvecklingsländer genom stipendier och subventioner. Ett viktigt mål är att inkludera alla så att ingen lämnas i kölvattnet och att stärka kommunikationen mellan forskare och olika samhällsaktörer globalt, regionalt och lokalt.

Första kvinnliga presidenten

Berit har varit Sveriges representant i IAHS sedan 2004 på uppdrag av kungliga vetenskapsakademin och varit aktiv i flera olika arbetsgrupper. Berit blir den första kvinnliga presidenten någonsin och uppdraget är på totalt sex år, där de första två åren är en inskolning som President-elect tillsammans med nuvarande President.

– Jag är övertygad om att Berit kommer bli en bra President, säger professor Guenter Bloeschl, nuvarande President för IAHS, främst för att hon har en stark vetenskaplig förankring, globalt perspektiv och engagerande ledarskap.