Författarmöte om Klimatförändringar och marken

Den 11-15 februari träffas huvudförfattare från IPCC i Cali, Columbia för att förbereda det slutliga utkastet till den specialrapport om Klimatförändringar och marken som ska presenteras hösten 2019.

International Centre for Tropical Agriculture står som värd för det här fjärde författarmötet där cirka 125 författare, forskare och experter från ett 45-tal länder tillsammans förbereder det slutliga rapportförslaget. Bland annat kommer man att ta hänsyn till över 14 800 inkomna kommentarer från såväl regeringar som experter.

Bild som visar mark med torrsprickor invid mark med grönt gräs

Rapporten om Klimatförändringar och marken är en av två specialrapporter från IPCC under 2019 och kommer att handla om klimatförändringar, ökenspridning, markförstöring, hållbar markförvaltning, livsmedelssäkerhet och växthusgasflöden i markbundna ekosystem. IPCC:s samtliga tre arbetsgrupper (Working Groups I-III) bidrar till arbetet med rapporter tillsammans med den speciella arbetsgruppen för nationella inventeringar av växthusgaser.