Förbättrat verktyg visar markens bärighet

Skogsbranschen har länge arbetat med att hitta lösningar på problemet med markbärighet. När marken inte riktigt bär går avverkningen långsammare, det går åt mer bränsle för att köra skördaren och dessutom ökar risken för körskador. Med SMHIs uppdaterade bärighetsindex får skogsbrukaren ett avancerat verktyg och beslutsunderlag med hög upplösning, och kan planera en mer effektiv och hållbar avverkning och gallring.

Förändringar i vårt klimat, som kortare vintrar och mer extremväder, medför att markförutsättningarna i skogen snabbt förändras.

SMHI Timbr berättar hur marken i skogen bär den kommande månaden – det underlättar för den som ska planera för avverkning. Det är en unik bearbetning av stora datamängder som gör att SMHI kan skapa högupplösta, månadslånga prognoser som visar markens bärighet - ett bärighetsindex.

Bättre presentation av tjälen

Nu har tjänsten uppdaterats med en avsevärt högre och mer detaljerad modellupplösning. Den har också fått fler funktioner som stöttar produktionsplaneraren.

planerar arbetet

– Vi har förbättrat beräkningarna av specifika jordarter i modelleringen. En ny efterlängtad funktion är att användaren kan få separat information om tjäle och tjällossning, berättar Christian Rönnebring, utvecklingschef inom området Forestry & Agriculture, SMHI.

SMHI lanserade tjänsten SMHI Timbr under 2017 och har sedan dess ett samarbete med Stora Enso. Under 2019 ska SMHI Timbr bli ett verktyg som är helt integrerat i Stora Ensos produktionsprocess.