Förbättrad webbtjänst med data ifrån havet

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten är SMHI nationell datavärd för marina miljöövervakningsdata, som lagras i Svenskt Havsarkiv (SHARK). Nu lanseras en uppdaterad version av webbtjänsten SHARKweb som är tillgänglighetsanpassad och både enklare och mer intuitiv att använda än tidigare.

Alla data och metadata som SMHI publicerar på SHARKweb och dess tjänster är fria att använda. Det utgörs av marina fysikaliska, kemiska och biologiska data, till exempel syrgashalt och siktdjup, djur- och växtplankton, tumlare och sälar.

– Data bidrar till att vi bättre förstår vad som händer i våra hav och hur människan påverkar havsmiljön, säger Johannes Johansson, oceanograf på SMHI och fortsätter:

– Alla som är intresserade av att analysera oceanografiska och marinbiologiska data har användning av SHARKweb. Länsstyrelserna använder till exempel dessa data i arbetet kring att klassificera miljöstatus av Sveriges havsområden.

Många användningsområden

Typiska användare av SHARKweb är forskare och studenter, oceanografer och marinbiologer på olika myndigheter och en intresserad allmänhet.

– Tidsserier av data tydliggör hur våra svenska vatten mår idag jämfört med för 50–100 år sedan. Man kan till exempel ta reda på hur inflöden påverkar Östersjöns djupvatten, om det går att se skillnader i utsläppspåverkade vatten jämfört med mindre utsläppspåverkade och att vi på senare år ser högre halter av kisel i Östersjöns ytvatten, säger Johannes Johansson.

Nylansering den 1 december

Att SHARKweb nu är tillgänglighetsanpassad innebär att den är utvecklad med hänsyn till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Ambitionen är att tjänsten ska vara användbar för alla oberoende synförmåga, färgseende, finmotorisk förmåga och rörlighet. Detta medför att tjänsten blir mer funktionell för alla användare.

Den uppdaterade versionen av SHARKweb lanseras tisdagen den 1 december.