Extremt höga minimitemperaturer i februari

Det mest anmärkningsvärda med årets februarimånad var de extremt höga minimitemperaturerna som observerats i landets mellersta delar. Flera stationer med temperaturmätningar sen slutet av 1800-talet slog sina gamla rekordvärden stort. I norra Norrland blev månaden dessutom extremt solfattig.

Detta är en preliminär sammanfattning av februari. En mer ingående analys av månaden beräknas publiceras den 7 mars.

Lågtryck och nederbördsområden passerade i en strid ström österut och vädret blev sålunda ganska enahanda med mycket grått och milt väder i hela Sverige. Den närmast totala avsaknaden av kyla gjorde att månadens lägsta temperatur blev mycket blygsam. Den 21 rapporterade Naimakka -30,2°. För att finna en högre minimitemperatur i februari för landet som helhet får vi gå tillbaka till 1990. Månaden var mycket mild i hela Sverige och därmed kommer även vintern som helhet att bli varmare än normalt. I Malung i Dalarna och Östmark i Värmland ser den till och med ut att bli rekordmild.

Extremt solfattigt i norra Norrland

Kortvarig solglimt den 8 februari
Februari var på många håll solfattig men den 8 visade sig solen kortvarigt på eftermiddagen i norra Västergötland. Foto Misha Lundgren Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Det lågtrycksbetonade vädret under i stort sett hela månaden innebar att årets februari varit mycket molnig och därmed även extremt solfattig på sina håll. Kiruna (start 1958), Luleå (start 1957) och Umeå (start 1969) underskred alla sina gamla minimirekord för solskenstid med bred marginal. Även i resten av Sverige var det i allmänhet betydligt mindre sol än normalt. För Stockholms del där solskenstiden mätts sen 1908 blev det den solfattigaste februarimånaden sedan 1988. Det var bara i Skåne, Blekinge samt på Öland och Gotland blev det normalt antal solskenstimmar.

Rekordhöga minimitemperaturer i Mellansverige

I landets mellersta delar uppmättes extremt höga minimitemperaturer under månaden. För flera stationer med temperaturmätningar sen slutet av 1800-talet slogs de gamla rekorden i högsta minimitemperaturer med stor marginal. Här följer ett axplock av dessa:

I Uppsala var det -6,2° som lägst uppmätt den 19. Uppsala har landets längsta kontinuerliga serie med maximi- och minimitemperaturer (sedan andra halvåret 1839). Under den perioden finns ingen februarimånad med blygsammare minimitemperatur. Det tidigare rekordvärdet var -6,4° från den exceptionellt milda februarimånaden 1990.

I rekordsammanhang brukar marginalerna till de näst lägsta värdena oftast vara små men för flera stationer handlade det istället om flera graders skillnad.

Allra värst var det i Gunnarn/Stensele där årets värde fullständigt slaktade det tidigare rekordet på -20,4° från 1992. I år har man bara haft -13,1° som lägst där vilket innebär en skillnad på häpnadsväckande SJU grader jämfört med det gamla rekordvärdet. Detta för en mätserie med maximi- och minimitemperaturer som sträcker sig tillbaka till 1881.

Även i Delsbo/Bjuråker överträffades det gamla rekordet på -13,6° från februari 1989 med drygt fem grader då man i år haft -8,2° som lägst i februari. Där inleddes temperaturmätningarna 1878.

Även i Falun med startår 1860 slogs det gamla rekordvärdet på -11,2° från februari 1989 med bred marginal. Preliminärt lägsta under månaden var -8,1° uppmätt den 19.

I Östersund/Frösön (startår 1860) var den tidigare högsta minimitemperaturen på -11,0° från februari 1989. Preliminärt lägsta i februari är -8,3° uppmätt den 1.

I Gävle uppmättes -6,2° som lägst vilket slog rekordvärdet från 1990 då det var -8,3° som lägst. Mätningarna inleddes 1859.

I Umeå har det som lägst varit -10,7° uppmätt den 1. Det gamla rekordvärdet var på -11,4° från 1992. Där påbörjades temperaturmätningarna 1859.

När det gäller Stockholm där mätningar med maximi- och minimitermometer finns från 1859 och framåt överlevde de gamla rekordvärdena från 1990 (-3,2°) och 1989 (-3,4°) med nöd och näppe. Där uppmättes -3,8° på kvällen den 31 januari men detta bokförs på den 1 februari då temperaturdygnet sträcker sig från klockan 19 till klockan 19 påföljande dag.

Temperatur

Preliminär temperaturavvikelse februari 2014
Temperaturens avvikelse från det normala för den 1-27 februari. Foto SMHI Förstora Bild

Vintervädret som präglade stora delar av januari byttes i februari ut mot milda vårvindar som gjorde att månaden på från en ungefärlig linje Malung-Gävle och vidare norröver blev en av de allra mildaste som uppmätts. I Junsele i Ångermanland kan det möjligen bli fråga om en tangering av rekordet från 1990. I Karesuando (startår 1879) var skillnaden i månadsmedeltemperatur på nästan 15 grader mellan januari och februari den största som observerats där.

Söder om ovan nämnda linje behöver vi i allmänhet bara gå tillbaka till 2008 för att finna en mildare februarimånad.


 

Vårväder den 24-25 i hela Sverige

Vårtemperaturer den 24 februari 2014
Praktiskt taget hela Sverige hade vårtemperaturer den 24 februari. Redan den 15 hade den meteorologiska våren anlänt till stora delar av Götaland vilket var flera veckor tidigare än normalt på många håll. Foto SMHI Förstora Bild

Den 24-25 strömmade för årstiden mycket mild luft upp över hela landet. Praktiskt taget hela landet fick då vårtemperaturer. På de flesta håll var det varmast den 24 men i exempelvis Pajala och Skellefteå blev den 25 ytterligare något varmare. Månadens preliminärt högsta temperatur blev +11,9° den 24 i Eklången i Södermanland. Det var exakt lika varmt i februari förra året, men då i Brovallen i Dalarna. Året innan, 2012, var det rekordvarmt på flera håll i Svealand i februari. Därmed har vi tre år i följd haft temperaturer över 10,0° någonstans i Sverige i februari.

Även om det var mycket milt den 24-25 blev det inga nya rekord. Däremot blev det lokalt ett av de allra varmaste februaridygn som uppmätts.

I Uppsala uppmättes +10,4° den 24 vilket är den tredje högsta temperaturen som observerats där sedan 1880. Enda gångerna det varit varmare där i februari sen dess är 1990 och 1943.

I Karesuando i norra Lappland kom temperaturen den 24 upp i +5,9° vilket är det fjärde högsta värdet som observerats där. Februarirekordet på +6,5° från 1891 stod sig därmed. Det var dock varmare där så sent som 2004. Startår 1879.

Junsele i Ångermanland hade sin tredje högsta temperatur den 25 då +8,0° uppmättes där. Rekordet är dock på hela +10,1° från 1990. Startår 1909.

Hemavan/Tärnabys värde på +5,9° från den 25 är det näst högsta som uppmätts där i februari efter 1926 då det var +6,5°. Startår 1892 men maximitermometer togs inte i bruk där förrän 1917.

Nederbörd

Preliminär nederbördsavvikelse februari
Nederbördens avvikelse från det normala för den 1-27 februari. Foto SMHI Förstora Bild

Till följd av den ständiga lågtrycksaktiviteten blev det en nederbördsrik månad i nästan hela landet. I västra Svealand samt nordvästra Götaland föll mer än 250 % av normal månadsnederbörd. I Malung (start 1881) i Dalarna blev det den nederbördsrikaste februarimånad som uppmätts. Vid automatstationen i Malung föll mätbar nederbörd (minst 0,1 mm) ända fram till den 17 innan det blev en hel dag med uppehållsväder där för första gången på 61 dygn. För Svealands del var detta den längsta ”nederbördsperioden” sedan vintern 1969 då Lejen i Dalarna hade 64 dygn med nederbörd.

De enda områden där det föll mindre nederbörd än normalt var delar av Jämtland, Lapplandsfjällen samt sydöstra Götaland.

Snödjup och snötäcke

Vid månadens inledning var hela landet snötäckt men från den 3 blev det barmark igen i delar av Götaland. Snösmältningen fortsatte och i mitten av månaden var snön borta i praktiskt taget hela Götaland samt östra Svealand.

I resten av landet byggdes snötäcket på och kulmen nåddes den 22-23 då hela 151 cm snö uppmättes i Gördalen i nordvästra Dalarna. Detta är det största snödjup som uppmätts i Svealand i februari sedan 1951 då Blåbärskullen i Värmland mätte 180 cm.

Den 22-23 uppmättes 140 cm iKvikkjokk-Årrenjarka i Lappland vilket är det näst största snödjup som uppmätts där under en februarimånad. Bara februari 1920 var det mer snö där.