Expertstöd från SMHI under COP26

Nu pågår det stora klimatmötet COP26 i Glasgow. Världens länder ska förhandla om vägen framåt utifrån målen i Parisavtalet. Markku Rummukainen och Åsa Sjöström från SMHI är båda expertstöd i samband med COP26.

Vid FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow 31 oktober – 12 november samlas världens länder för att förhandla om det globala klimatarbetet under Parisavtalet. Det handlar bland annat om regler för handel med utsläppsminskningar och hur länderna ska rapportera utsläpp, utveckling av klimatfinansiering och det fortsatta arbetet med anpassning. Mötet kommer också att fokusera på hur ländernas åtaganden svarar mot de temperaturmål som finns i Parisavtalet.

Vetenskapligt underlag och kunskap

Från SMHI finns Markku Rummukainen och Åsa Sjöström som expertstöd i samband med COP26. Åsa Sjöström kommer att delta som expert i den svenska förhandlingsdelegationen på plats.

– Det finns flera dialoger och tillfällen i vilka kunskapsläget belyses och diskuteras inom ramen av förhandlingarna i Glasgow, i relation till de globala målen, ambitionsnivån och klimatutvecklingen. IPCC:s senaste rapport är grundläggande för detta, berättar Markku Rummukainen.

– Min roll är att bidra med vetenskapligt underlag om klimatet och att bistå med min kunskap inom klimatanpassning, berättar Åsa Sjöström.

Miljö- och klimatminister Per Bolund leder den svenska förhandlingsdelegationen i Glasgow. I den svenska delegationen finns ett antal sakkunniga experter från till exempel Naturvårdsverket, Sida och alltså SMHI.

Delegationsarbete och erfarenhetsutbyte i Glasgow

Åsa Sjöström kommer att vara på plats i Glasgow under senare delen av mötet.

– Det ska bli väldigt spännande att delta i delegationsarbetet och uppleva ett så här stort internationellt möte.  Dessutom ska det bli intressant att träffa kollegor från andra länder och utbyta erfarenheter. Jag ser också fram emot att ta del av olika seminarier och utställningar som arrangeras i samband med COP26, säger hon och fortsätter:

– Klimatanpassningsfrågorna har fått ökat fokus och är något vi i Sverige jobbar väldigt aktivt med. Det är roligt att se att frågorna nu också får allt större betydelse internationellt.