Erosion i fokus i gemensam konstutställning om klimatförändringen

Fotoutställningen om erosion och stigande havsnivåer har vandrat vidare längs Skånes kust och befinner sig nu i Höganäs, där den kan beskådas i hamnen fram till den 21 maj. Nu på lördag blir det dessutom en digital paneldebatt i ämnet.

Flera postrar med fotografier uppsatta utomhus på ett långt stängsel.
Fotografierna i utställningen, tillsammans med de personliga historierna, väcker flera tankar och SMHIs postrar bidrar med vetenskaplig fakta. Foto Kristoffer Granath Förstora Bild

”Erosion” är en fotoutställning om klimatförändringarna och det som sker längs Skånes kustkommuner. Kristoffer Granaths fotografiska verk i kombination med berättelser och klimatinformation från SMHI möter besökaren. Under januari och februari var utställningen i Ystad, och nu är det Höganäs tur.

– Klimatförändringarna berör oss alla, nu och i framtiden. Vi vill öka medvetenheten om vilka effekter som kommer med klimatförändringarna och nödvändigheten att hantera dem – och med hjälp av kulturen kan vi belysa frågan på ett nytt sätt och det känns väldigt spännande, säger Anna Jonsson på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Konsten ett sätt att beröra och starta dialog

Det är Höganäs Museum och Konsthall som har tagit utställningen till sin kommun:

– Bilder fångar människors intresse och inbjuder till dialog. Att konsten därför kan vara en brygga till en fördjupad kommunikation är ett välkänt faktum. Höganäs Museum och Konsthall vill vara en del av vår tids stora frågor. Att vi kan verka för att presentera och visa konst som berör människors vardag ligger oss särskilt varmt om hjärtat, säger Martin Severinson på Höganäs Museum och Konsthall.

En man i randig skjorta och orange keps blir intervjuad av en reporter. Postrar med bilder i bakgrunden.
Höganäs Museum och Konsthalls Martin Severinson blir intervjuad av SVT. Foto Kristoffer Granath Förstora Bild

– I den här utställningen lotsas betraktaren in i fotografier och vidare till personliga berättelser om miljöförändringar. Att frågan är viktig ger förstås tyngd åt utställningen och vår förhoppning är att den kan få människor att begripa erosionens globala sammanhang. I och med att Höganäs i mångt och mycket är en utpräglad kustkommun så är havets närvaro en del av invånarens naturliga vardag. Den kustnära problematik som lyfts i Kristoffer Granaths utställning är känd, men behöver exponeras för fler som bor i kommunen, säger Martin Severinson. 

Platsen för utställningen, hamnen i Höganäs, sätter en speciell prägel på upplevelsen. Det är här problematiken med erosion och höjda havsnivåer händer, och det händer nu. Det är många som promenerar i hamnen, så utställningen når en bredare publik än om verken hade hängt inomhus.

För ett klimatvänligt samhälle – tillsammans

Kristoffer Granath är fotografen som främst jobbar med dokumentationer av de stora samhällsförändringarna, skildrat utifrån ett socioekonomiskt perspektiv med människan i fokus. Social hållbarhet är ledord i hans verksamhet.

– Det viktiga är inte vem som gör vad, utan vad vi kan göra tillsammans och hur vi engagerar varandra. Vi människor har nämligen lättare för att anpassa oss och förändra våra liv i samhället när vi ser andra göra samma sak. Med samverkan och samarbeten kan hela Skåne driva omställningen till ett klimatvänligt samhälle och växa vidare – tillsammans, säger Kristoffer Granath.

Fri entré och öppet dygnet runt

Utställningen ”Erosion” pågår till den 21 maj och äger rum utomhus vid hamnplan, vid gamla konstlots. Fri entré dygnet runt.

Lördagen den 27 mars klockan 14:00 är det en digital paneldebatt med inbjudna gäster.

Paneldebatten ses via Eric Ruuths kulturskolas Youtube-kanal, även i efterhand.

Utställningen ”Erosion” är ett samarbete mellan Kristoffer Granath, SMHI, Höganäs Museum och Konsthall och Erosionsskadecentrum.