En lindrig, men lång isvinter är slut

Isvintern 2021-2022 tog idag (fredag den 3 juni) slut, efter en utdragen avsmältning av den sista havsisen de senaste veckorna. Maximal isutbredning uppmättes redan den 4 februari då 93 000 kvadratkilometer av våra havsområden var täckta med is, vilket är att beteckna som en lindrig isvinter.

Varierat väder och förhållandevis varmt i februari och mars, gjorde att isutbredningen höll sig på en blygsam nivå under resten av vintern. En kyligare avslutning under april-maj höll dock kvar den sista isen ända in i början av juni.

Havsis
Havsis. Arkivbild. Foto Isabella Grönfeldt, SMHI. Förstora Bild

Kall höst med tidig isläggning

Under hösten blev det flera kalla perioder och den första isen noterades i inre grunda vikar i norra Bottenviken redan den 25 oktober. Havsisen växte sedan till i omgångar och fram till i början av januari hade vi över normal isutbredning för årstiden.

Den 10 januari var i stort sett hela Bottenviken och Norra Kvarken täckt med is, innan blåsigare väder bröt upp istäcket igen, säger Magnus Larsson vid Istjänsten på SMHI.

En ny topp med helt istäckt hav från norra Bottenhavet och norrut, samt en stor del av Finska Viken och Rigabukten, inträffade vid några dagars kyla i början av februari.

Den 4 februari, fick vi så den maximala isutbredningen för denna vinter, då det även fanns is vid Bottenhavets och Östersjöns kuster ned till Blekinge. Även i Mälaren och i Vänerns skärgårdar och vikar fanns det is, fortsätter Magnus.

Karta över maximal isutbredning

Milt i februari och mars

Mildare och tidvis blåsigare väder under februari och mars, höll sedan nere isutbredningen. Men resultatet blev att istjockleken ökade till sjöss i Bottenviken, då isen sköts ihop och fortsatte att frysa på nätterna. Som tjockast var isen i centrala Bottenviken i mitten av april, då den uppmätte 30-80 cm. Därefter började den sakta smälta och tunnas ut.

Optisk bild visar isläget 12 april 2022.
Isläget 12 april 2022. Illustration Optisk bild SUOMI-NPP. NOAA Förstora Bild

Kall avslutning

I slutet av vintern var den kvarvarande isen ofta samlad mot den finska sidan av Bottenviken, där den sakta smälte. Det tog dock lång tid innan isen till sjöss var helt borta och den sista isen sågs på satellitbilder så sent som den 2 juni. Därefter var det ingen is kvar förutom enstaka isbumlingar till sjöss i norra Bottenviken.  

Orsaken att det tog så lång tid för isen att smälta bort helt, var troligen att det bildats så pass grov is till sjöss i Bottenviken, att den behövde lång tid för att brytas ner och smälta i det kalla vattnet. Vattnet närmast kusterna värms ju upp snabbare på våren och isen där har då lättare att mjukna och smälta bort, avslutar Magnus.