En lindrig isvinter avslutades i pingsthelgen

Isvintern 2022-2023 tog slut i söndags efter en rätt snabb avsmältning av den sista isen. Istillväxten varierade under vintern. Kyla i december samt i mars bidrog till att bygga på istäcket och så pass sent som den 12 mars noterades årets maximala isutbredning med 81 000 kvadratkilometer. Då var framför allt Bottenviken och Norra Kvarken täckta med is, medan det var mest skärgårdar och kustområden som hade is längre söderut.

Detta är att beteckna som en lindrig isvinter när det gäller maximal isutbredning. Isvinterns längd var rätt normal från första till sista dag med is och betydligt kortare än förra årets långa säsong, säger Magnus Larsson vid istjänsten på SMHI.

Mild höst

Hösten bjöd på milt väder och avkylningen av havsområden gick sakta. I samband med en kall period i november, bildades den första tunna isen i inre skärgårdar längst i norr kring den 17 november. Detta var betydligt senare än förra vintern, då den första isen kunde iakttas redan i slutet av oktober.

Kyla i december gav viss istillväxt

I december kom kylan och istäcket växte till i omgångar. Avbrott med mildare och blåsigare väder bromsade dock tidvis in istillväxten och tryckte ihop befintlig is norrut. Vid nyårsafton var det endast i nordligaste Bottenviken man kunde finna is till sjöss.

Den tunna isen som bildas i början av vintern är lättrörlig och när det blåser rivs den ofta upp och samlas ihop mot stränder och skärgårdar. Därför är det ofta stora variationer i isutbredningen den här tiden på året, säger Magnus Larsson.

Mild vinter med korta kalla perioder

Även under vintermånaderna januari och februari varierade vädret en hel del och i medeltal blev det milt. Några korta kalla perioder byggde dock på istäcket emellanåt. Men när blåsigare och mildare väder tog över, trycktes isen åter ihop.

Resultatet av dessa variationer i vind och väderlek gjorde att isen ofta samlades mot den finska sidan i Bottenviken och Norra Kvarken, fortsätter Magnus Larsson.

Kallt i mars och början av april

Mars månad innebar kallare väder än normalt och det nu nedkylda vattnet fortsatte att frysa till. Den 12 mars uppnåddes vinterns största isutbredning med knappt 81 000 kvadratkilometer av våra hav täckta med is.

Detta är att beteckna som en lindrig isvinter med avseende på isutbredning. En normal isvinter når den maximala isutbredningen mellan 115 000 och 230 000 kvadratkilometer enligt gammal statistik. En svår isvinter blir det över 230 000 kvadratkilometer is, berättar Magnus Larsson.
Del av iskartan 12 mars 2023 - maxisutbredning
Del av iskartan från den 12 mars 2023, då uppnåddes vinterns största isutbredning med knappt 81 000 kvadratkilometer av våra hav täckta med is.

Iskarta den 12 mars 2023 på smhi.se (hela kartan som pdf)

I slutet av mars fortsatte kylan ett tag till i norr och centralt på Bottenviken blev isen 30-60 cm tjock. Men väl inne i april, började isen att smälta söderifrån.

Värmen kom i maj

Maj inleddes med kyligt väder, men sol och vind smälte dock isen alltmer. En vecka in i maj kom värmen på allvar och isavsmältningen i norr tilltog. Vid Kristi Himmelsfärdshelgen den  18 maj, fanns fortfarande rutten is kvar i de norra skärgårdarna och grövre isflak hindrade sjöfarten utanför Kemi på den finska sidan i Bottenviken. Ytterligare en vecka med vårvärme smälte sedan den sista isen i norr och issäsongen avslutades med en sista isfri karta den 28 maj.