Elever och politiker klimatanpassar staden

Hur ska vi rädda sjukhuset från översvämning och hur klarar vi jordbruket från torka?  Under fredagen möttes gymnasieelever och ledande politiker i Linköping över Klimatanpassningsspelet. SMHIs nya spel gav tillfälle att diskutera utmaningar och möjligheter i ett förändrat klimat.

Fem personer runt ett bord diskuterar.
Elever och politiker samarbetar för att klimatanpassa Väderköping.

I Klimatanpassningsspelet gäller det att ta ställning till de utmaningar som klimatförändringarna innebär för en stad. För att lyckas i spelet ska bland annat stadens ekonomi vara god och invånarna nöjda. Spelarna ska också sikta på att uppfylla de globala hållbarhetsmålen.

Under ledning av representanter från SMHI och lärare mötte under fredagen gymnasieelever från Folkungaskolan och Berzeliusskolan Linköpings ledande politiker för en spelsession. Både politiker och elever var nöjda med workshopen:

– Det var nyttigt att fokusera mer på anpassning idag. Arbetet och debatten rör oftast utsläppsminskning, men idag fick vi balansera bägge för att uppnå bästa resultat, säger Jonatan Hermansson (S).

Omröstning i aula.
Deltagarna i rollspelet röstar om vilka åtgärder inom klimatanpassning som behövs.

– Det var väldigt intressant att driva klimatfrågor ihop med de här lugna och kloka eleverna. Jag är lärare i grunden och är väldigt positiv till den här typen av lärande, där olika grupper får samarbeta för bästa samhällsnytta, säger Denise Cassel (KD).

Eleven Benjamin Håkansson håller med om att det var en givande dag:

– Det var spännande att köra workshopen tillsammans med politiker. Det blev seriöst, men på ett roligt sätt, säger Benjamin, som går på Berzeliusskolan.

Spela på webben eller i Minecraft

Klimatanpassningsspelet finns fritt tillgängligt på smhi.se samt i Minecraft-miljö. Det kan användas inom undervisning kring hållbar utveckling eller till exempel för att komma igång med klimatanpassningsarbete i en kommun. Både webbspelet och Minecraft-spelet går att spela enskilt eller som rollspel i grupper. Spelet finns på svenska och engelska.

Skapar förståelse för komplexa sammanhang

Grunden för spelet är ”serious gaming” som är ett verktyg för att träna förståelsen av komplexa sammanhang.  

– Här får man lära sig se följder av olika beslut och hur de hänger samman. På ett praktiskt sätt rör sig spelarna i många typer av frågeställningar som etik, ekonomi, teknik, samhälls- och naturvetenskap, säger Pontus Wallin, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI har tillsammans med Linköpings universitet utvecklat spelet i samarbete med lärare.