Effekter, anpassning och sårbarhet för klimatförändringar

Över 250 vetenskapliga författare från mer än 60 länder träffas den 20-25 januari 2019 i Durban, Sydafrika. Det är det första mötet för huvudförfattarna till en kommande rapport från FN:s klimatpanel IPCC.

Mötet är det första av fyra möten som ska resultera i en rapport om på vilket sätt klimatförändringar påverkar naturliga och mänskliga system samt förmågor och begränsningar för dessa system när det gäller anpassning. Vilka möjligheter finns att minska klimatrelaterade risker i syfte att skapa en hållbar framtid?

Molnhimmel över storstad

Under 2021 kommer samtliga tre delrapporter i IPCCs sjätte utvärderingsrapport (AR6) att publiceras. De tre delrapporterna kommer att behandla den naturvetenskapliga grunden, att begränsa klimatförändringarna samt effekter, anpassning och sårbarhet.

Så brett synsätt på frågorna som möjligt

Över 1000 personer hade nominerats som författare till Arbetsgrupp 2 och av dessa valdes cirka 250 ut. Urvalet ska tillgodose en balans mellan olika typer av expertkunskap, kön, länder och regioner, allt för att få ett så brett synsätt på frågorna som möjligt.

- Författarna i Arbetsgrupp 2 kommer att noga studera effekterna av klimatförändringar på ekosystem, mänskligt välbefinnande och samhällets funktioner samt utvärdera möjliga lösningar när det gäller anpassning lokalt, regionalt och globalt, säger Hans-Otto Pörtner som är ordförande för IPCC Arbetsgrupp 2. Arbetsgruppen kommer att ge en djup och vetenskaplig grund för insatser från olika länder i syfte att minska de risker som klimatförändringar ger upphov till.

Efter mötet i Durban levererar författarna ett första rapportutkast som kommer att vara tillgängligt för expertgranskning under tiden 18 oktober till 13 december 2019.