Dricksvatten i fokus under kunddagar

För andra året i rad genomfördes SMHIs kunddagar med dricksvattentema under två dagar i början av mars. Deltagare från bland annat kommuner och länsstyrelser fick möjlighet till både ökad kunskap och nätverkande. SMHIs experter inom hydrologi deltog och delade med sig av sin expertis.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är därför viktigt att kunna säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning idag och i ett framtida klimat. För andra året i rad hölls SMHIs kunddagar med temat dricksvatten.

– I Sverige finns det idag råvatten av tillräcklig mängd och god kvalitet. För att säkerställa det för framtiden krävs ett utökat skydd av våra gemensamma vattentillgångar. Råvattenkvaliteten i våra sjöar, vattendrag och grundvattentäkter påverkas av värme, nederbördsfattiga perioder och översvämningar, berättar Carolina Cantone, produktchef hydrologi vis SMHIs affärsverksamhet.

Helen och Carolina
Carolina Cantone och Helen Ivars från SMHI inleder kunddagarna.

Nätverkande och ökad kunskap

Dricksvattendagarna på SMHI samlade verksamma från bland annat kommuner och länsstyrelser. Dagarnas innehåll spände över områdena;

  • Verktyg och metoder för att förbättra medvetenheten om den hydrologiska situationen i nuläget
  • Vattenbrist och lågflöden
  • Klimatförändringarnas påverkan på vatten miljön

Som omväxling till föredrag hölls en interaktiv workshop där deltagarna gjorde riskanalyser för vattenresurshantering.

Carolina berättar om AQUA
SMHIs modell för råvattenprognoser, AQUA, är intressant för både kommuner och länsstyrelser.

Flera av deltagarna var nöjda med dagarna.

– För mig är kvalitetsperspektivet i våra dricksvattentäkter särskilt intressant. Jag tycker att dagarna har varit givande och deltar gärna flera gånger, berättar Helena Stavklint, Tekniska Verken.

– Väldigt intressanta föredrag om vattenbrist och vattenuttag, säger Sofia Book, Länsstyrelsen Västra Götaland.