Dricksvatten i fokus under kunddagar

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är därför viktigt att kunna säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning idag och i ett framtida klimat. För andra året i rad arrangerar SMHI nu kunddagar med temat dricksvatten.

Beräkningar av framtidens klimat visar tydligt att vi kommer få problem med torka och tillgång till vatten, samtidigt som att översvämningar och skyfall kommer öka.

I Sverige finns idag råvatten av tillräcklig mängd och god kvalitet. För att säkerställa det för framtiden krävs ett utökat skydd av våra gemensamma vattentillgångar. Översvämningar, värme och torka påverkar råvattenkvaliteten i våra sjöar och grundvattentäkter.

Nätverkande och ökad kunskap

Den 10-11 mars genomför SMHI kunddagar med temat Dricksvatten.

– Under dagarna finns möjlighet att träffa kollegor inom dricksvattenområdet, lyssna på intressanta föredrag och delta i en interaktiv workshop. Vi kommer bland annat att prata om god vattenkvalitet både idag och framöver och hur underlag för att planera bättre vattenmiljö kan se ut. På SMHI arbetar vi till exempel med fördjupningsstudier kring påverkan och effekter på råvattenkvalitet i framtida klimat, berättar Carolina Cantone, produktchef, SMHI.