Digital internationell seminarieserie om framtida klimat

Inom ramen för det europeiska Copernicus-samarbetet kommer omkring 800 personer under kommande veckor att delta i en serie med fyra webbinarier om klimatberäkningar. Särskilt fokus läggs på högupplösta regionala beräkningar, som är viktiga för att kunna bedöma klimatförändringen och dess effekter, och avgörande för att kunna arbeta regionalt och lokalt med klimatanpassning.

Temat för webbinarierna är att forskare som utvecklar klimatmodeller och användare av klimatdata och klimatberäkningar ska mötas och tillsammans diskutera hur klimatberäkningar kan användas.

Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI, är en av föreläsarna under webbinarierna och ansvarig för produktionen av regionala klimatscenarier inom Copernicus Climate Change Services (C3S) som arrangerar webbinarierna.

Erik Kjellström
Erik Kjellström.

– Vi är väldigt nöjda med det stora antalet deltagare som representerar en rad olika aktörer från hela Europa. Det digitala formatet gör mötet tillgängligt för många fler än vad som annars skulle varit fallet, säger Erik Kjellström.

Viktigt med detaljerad information

Under webbinarierna får deltagarna lära sig mer om vad klimatmodeller är, om olika scenarier för framtida klimat och hur regionala klimatberäkningar kan användas för att se hur klimateffekter påverkar olika samhällssektorer i Europa.

– Ökad frekvens och intensitet av värmeböljor och mer intensiv nederbörd har redan observerats. Detta har konsekvenser för såväl hälsa och jordbruk som för stadsplanering och infrastruktur. Detaljerad information om olika aspekter av framtida klimatförändringar är centralt för ett klimatanpassat Europa, betonar Erik Kjellström.

Internationell samverkan en nyckel

Genom samarbetet Copernicus Climate Change Services (C3S) görs mängder av klimatdata fritt tillgängliga för användare, till exempel forskare, experter, konsulter och tjänsteutvecklare. Data presenteras via portalen C3S Climate Data Store (CDS).

–Internationell samverkan är helt nödvändig för att kunna utveckla och tillämpa klimatmodeller i den utsträckning som krävs för att producera och tillgängliggöra den stora mängd data som efterfrågas av många olika användare, avslutar Erik Kjellström.

C3S-webbinarierna genomförs den 1, 3, 8 och 10 mars.