Delta i expertgranskningen av den kommande syntesrapporten från FN:s klimatpanel IPCC

Nu har registreringen öppnat för dig som vill vara med och expertgranska IPCC:s kommande syntesrapport inom AR6 (sjätte utvärderingsrapporten, Assessment Report 6). Granskningen äger rum under perioden 10 januari till 20 mars 2022. 

Dramatisk molnbild

I granskningen ingår dels själva syntesrapporten, dels utkastet till rapportens Sammanfattning för beslutsfattare (”Summary for Policymakers”). Du kan välja att granska hela rapporten eller att koncentrera dig på valda delar. Syftet med granskningen är att ytterligare stärka policyrelevansen, den vetenskapliga integriteten och robustheten, och medverkan välkomnas oavsett omfattning.

Syntesrapporten sammanför IPCC:s arbete under klimatpanelens hela sjätte utvärderingscykel under vilket flera rapporter har getts ut. Den första specialrapporten om 1,5 graders uppvärmning kom 2018. Sedan dess har ytterligare två specialrapporter getts ut och syntesrapporten kommer att fånga in även de omfattande rapporterna från IPCC:s tre arbetsgrupper.

IPCC:s rapporter inom AR6

  • 2018: Specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning
  • 2019: Metodrapport om inventering av växthusgaser
  • 2019: Specialrapport om klimatförändringar och marken
  • 2019: Specialrapport om havet och kryosfären i ett förändrat klimat
  • 2021: Arbetsgrupp I - Den naturvetenskapliga grunden
  • Februari 2022: Arbetsgrupp II - Effekter, anpassning och sårbarhet
  • Mars 2022: Arbetsgrupp III - Att begränsa klimatförändringarna
  • September 2022: Syntesrapport

Vad är kraven på dig som granskande expert?

I samband med anmälan gör du en försäkran om sakkunskap och anger även vilka delar av rapporten som du är intresserad av att granska. Efter att ha godkänt villkoren för granskningen, inklusive konfidentialitet, får du tillgång till materialet. Utkasten får inte citeras eller distribueras.

De utkast som skickas in för granskning, granskningskommentar och efterföljande svar från författarna kommer att bli allmänt tillgängliga i samband med att rapporten publiceras.

Anmäl dig senast den 13 mars

Expertgranskningen pågår 10 januari till 20 mars 2022. Länken nedan går till IPCC:s registreringsformulär.

Registrera dig som granskare senast den 13 mars 2022 på IPCC:s hemsida: apps.ipcc.ch/comments/ar6syr/fod/register.php

Läs mer om hur själva granskningen går till på IPCC:s hemsida:
www.ipcc.ch/2020/12/04/what-is-an-expert-reviewer-of-ipcc-reports/

Läs mer om arbetet med syntesrapporten på IPCC:s hemsida:
www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/