Därför behöver vi klimatanpassa – ny kortfilm förklarar

Samhället behöver rusta sig för att möta ett klimat i förändring. Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI verkar för att underlätta detta arbete. Senast i raden av stöd är en animerad kortfilm som på ett enkelt sätt berättar vad klimatanpassning är och varför det är viktigt. Den kan visas för såväl skolelever som beslutsfattare.

Genom att anpassa samhället till ett klimat i förändring blir vi mindre sårbara. Det kan handla om att säkra dricksvattenförsörjningen och hantera kraftiga skyfall eller värmeböljor.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI samlar in, sammanställer och tillgängliggör kunskap om klimatanpassning – på uppdrag av regeringen. Centrumets roll är att vara en nod för kunskap om klimatanpassning och en mötesplats för olika aktörer som arbetar med klimatanpassning i Sverige.
 

Informera och inspirera

Som ytterligare ett steg för att öka den nationella kunskapen och medvetenheten släpps nu en animerad kortfilm om just klimatanpassning.

– Filmen lyfter en väldigt viktig fråga på ett enkelt sätt och den är tänkt att vara en ögonöppnare för dem som ännu inte vet så mycket om klimatanpassning, säger Åsa Sjöström på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

– När de har sett filmen hoppas vi förstås att de förstår att klimatförändringar händer och att de händer nu, att de vet skillnaden på klimatanpassning och utsläppsminskning och att de känner till olika sätt som vi kan möta klimatförändringarna på. Vi vill att de inser allvaret, men samtidigt ser ljust på framtiden, för det finns mycket vi kan göra för att kunna leva bra även i ett förändrat klimat, säger Åsa Sjöström.

Tre filmer om klimat och klimatanpassning

Filmen kan ses otextad, med svensk eller engelsk text och med syntolkning. Den hänger ihop med ytterligare två filmer från SMHI: Filmen ”En värmare värld” ger bakgrundsfakta till varför klimatet förändras och i ”Anpassa för ett klimat i förändring – exempel från svenska kommuner” ges flera konkreta exempel på hur kommuner kan arbeta med frågan. Filmerna kan ses var och en för sig, eller som en serie. Filmerna är fria att använda och finns på SMHIs webbplats samt på SMHIs Vimeo-kanal.