Cyanoblomningen startade om i september

Det startade i mitten av juni, tog ordentligt fart efter midsommar och såg så långt ut som en helt normal sommar med cyanobakterieblomningar i Östersjön. Men den kyliga och blåsiga andra halvan av sommaren verkade avsluta alltihop i förtid, under hela augusti var det mycket glest med ytansamlingar till havs. Så startade sommaren om i september, med sol, värme och ny näring från djupet såg vi sällsynt stark blomning i södra Östersjön fram till mitten av höstmånaden.

De senaste påtagliga förekomsterna av cyanobakterier syntes torsdag den 21 september, i ett litet område söder om Bornholm. Några mulna och blåsiga dagar följde, vilket gjorde det högst osannolikt att synliga blomningar skulle ha överlevt längre än så. Det finns visserligen cyanobakterier kvar i vattnet, men såpass få att de knappast är till något besvär.

Snabb utbredning andra halvan av juni

De första antydningarna till cyanobakterieblomning syntes den 7 juni i sydöstra Östersjön.

– Att det började just i det havsområdet var inte oväntat, där är det oftast lite varmare än i övriga delar av Östersjön. För att cyanobakterierna ska växa till och samlas invid ytan får det gärna vara 17 grader eller mer i vattnet, och inte alltför blåsigt, säger Jörgen Öberg, oceanograf vid SMHI.

En vecka senare var förutsättningarna de rätta i betydligt större omfattning. Den 14 juni fanns smärre blomningar även i mellersta och norra Östersjön, och från midsommarveckan fram till mitten av juli förekom det rätt stora ytansamlingar till havs, från Öland till Finska viken.

I juli skifte mot norr

Redan den 11 juli började mer omfattande ytansamlingar synas till havs nordväst om Åland, och från tredje veckan i juli täckte blomningen stora delar av södra Bottenhavet.

Ytansamlingar 24 juli 2023
Slingrande mönster med ytansamlingar i södra Bottenhavet den 24 juli. Foto Källa ESA, data processad av SMHI Förstora Bild

–Vanligtvis är det först framåt augusti som cyanobakterierna breder ut sig i den norra havsbassängen, nu tynade de istället bort redan en knapp vecka in i augusti när vädret började bli ogynnsamt, förklarar Jörgen.

Så långt såg det ut som om bristen på sommarväder skulle sätta punkt för blomningen före mitten av augusti, hösten såg ut att ha infunnit sig.

Uppvällning och sommarvärme gav nystart i september

Ytansamlingar
Det ser ut som i juli, men det är den 8 september. Foto Källa NASA, data processad av SMHI Förstora Bild

Ovädret Hans med massor av regn i mitten av augusti ledde inte bara till höga flöden och översvämningar i vattendragen i mellersta Sverige. Blåsten rörde också om i havet, ny näring steg upp från djupen och när sommarvärmen återkom var bordet dukat för cyanobakterierna.

–Från slutet av augusti och fram till mitten av september var det omfattande blomningar i södra Östersjön, mer än vi sett någon annan septembermånad förutom 2016. Den gången slutade det den 24 september, nu såg vi de sista spåren av sommarens blomning den 21 september, avslutar Jörgen Öberg.