Copernicus och WMO: Juli 2023 kommer att bli den varmaste månaden som uppmätts

Enligt data från Copernicus Climate Change Service (C3S) har de första tre veckorna i juli varit den varmaste treveckorsperioden någonsin globalt. Månaden är på väg att bli den varmaste juli och den varmaste månaden som uppmätts,  vilket även har visat sig som värmeböljor i stora delar av Nordamerika, Asien och Europa, som tillsammans med skogsbränder i bland annat Kanada och Grekland har haft stor inverkan på människors hälsa, miljö och ekonomi.

I ett pressmeddelande från Världsmeteorologiska organisationen WMO och europeiska Copernicus Climate Change Service (C3S) framgår att den globala medeltemperaturen tillfälligt överskred  1,5° Celsius över förindustriell nivå under den första och tredje veckan i månaden (inom felmarginalen i underliggande data). Sedan maj har den globala genomsnittliga havsytetemperaturen legat långt över tidigare observerade värden för tiden på året, vilket bidrar till den exceptionellt varma juli.

Diagram visar global temperatur
Global daglig lufttemperatur (°C) den 1 januari 1940 till den 23 juli, 2023, visade som tidsserier för respektive år. Den streckade linjen visar 1,5°C-nivån, det vill säga 1,5 °C över förindustriell nivå (1850–1900). Det gråa intervallet visar osäkerhetsintervallet i analysen. År 2023 (1 januari – 23 juli) visas med fet klarröd linje. Data: ERA5 Illustration C3S/ECMWF Förstora Bild

Allvarliga konsekvenser alltför konkreta

Markku Rummukainen
Markku Rummukainen
 
Mätningarna visar tydligt hur ovanlig sommaren 2023 har varit globalt: en lång rad värmeböljor på land och till havs, och nya temperaturrekord med den varmaste dagen och den varmaste månaden som uppmätts. Att den globala uppvärmningen och de höga temperaturer som världen nu ser har allvarliga konsekvenser är alltför konkret på många håll. Det är ännu en signal om hur viktigt det är att minska utsläppen av växthusgaser och att samtidigt arbeta med klimatanpassning, säger Markku Rummukainen, klimatrådgivare och nationell kontaktpunkt för IPCC, SMHI.

Högsta globala dygnsvärdet 6 juli

Enligt Copernicus Climate Change service/ECMWF  nådde den globala medeltemperaturen sitt högsta dygnsvärde (17,08°C) den 6 juli 2023. Nästa lika höga värden registrerades den 5 och 7 juli. Som framgår i diagrammet nedan har alla dagar sedan 3 juli varit varmare än det tidigare dygnsrekordet på 16,80°C från augusti 2016.

Diagram visar 30 varmaste dagarna
De 30 varmaste dagarna enligt ERA5-dataset från Copernicus Climate Change Service/ECMWF. Diagrammet visar global medeltemperatur. Varma dagar i juli 2023 är markerade med fet stil i respektive stapel. Illustration C3S/ECMWF Förstora Bild