Copernicus klimattjänst: Globalt var oktober 2023 den varmaste oktober som uppmätts

Copernicus klimattjänst (Copernicus Climate Change Service) rapporterar regelbundet om klimatet. Nu har Copernicus redovisat data för oktober månad och konstaterar att årets oktobermånad globalt var den varmaste månaden som uppmätts. Även i Europa var det varmt med en medeltemperatur som var 1,30 °C högre än genomsnittet för 1991-2000.

Global temperaturavvikelse oktober 2023
Global medeltemperatur - avvikelse för varje oktobermånad 1940-2023 jämfört med referensperiod 1991-2020 enligt datasetet ERA5. Illustration C3S/ECMWF Förstora Bild

I Sverige var oktober 2023 enligt SMHIs summering kallare än normalt i mellersta och norra delarna av landet. I Norrland blev det lokalt den kallaste oktobermånaden på 30 år.

Även om oktober här var kallare i delar av Sverige är den långsiktiga trenden tydlig, den globala uppvärmningen är snabb och den är ännu snabbare på våra breddgrader. Människan har värmt upp jordens klimat med drygt 1 grad sedan 1800-talet, främst genom utsläpp av växthusgaser. I Sverige är temperaturökningen ungefär dubbelt så stor, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

SMHIs sammanfattning av oktobervädret i Sverige

Januari - oktober 2023 högsta globala medeltemperaturen

Copernicus klimattjänst summerar vidare om oktober i ett pressmeddelande:

  • Den genomsnittliga globala lufttemperaturen var 15,30 °C, 0,85 °C över genomsnittet för oktober 1991-2020 och 0,40 °C över den tidigare varmaste oktober, 2019.
  • Den globala temperaturavvikelsen för oktober 2023 var den näst högsta för alla månader efter september 2023 (enligt ERA5-datasetet).
  • Månaden som helhet var 1,7 °C varmare än en uppskattning av oktobergenomsnittet för 1850-1900, den förindustriella referensperioden.
  • För kalenderåret hittills, januari till oktober, är den globala medeltemperaturen för 2023 den högsta som någonsin uppmätts, 1,43 °C över det förindustriella genomsnittet 1850-1900 och 0,10 °C högre än tiomånadersgenomsnittet för 2016, för närvarande det varmaste kalenderåret som registrerats.
  • Den genomsnittliga havsytetemperaturen för oktober över 60°S–60°N var 20,79°C, den högsta som uppmätts för oktober.
  • El Niño-förhållanden fortsatte att utvecklas i ekvatoriala Stilla havet, även om anomalier fortfarande är lägre än de som nåddes vid denna tid på året under utvecklingen av de historiskt starka händelserna 1997 och 2015.

Pressmeddelande från Copernicus Climate Change Serivce (C3S) den 8 november 2023

I pressmeddelandet kommenterar Samantha Burgess, biträdande direktör för Copernicus Climate Change Service (C3S):

”Vi kan nära nog säkert säga att 2023 kommer att bli det hittills varmaste året, det är nu 1,43 °C varmare än förindustriell tid. Inför COP28 är känslan starkare än någonsin att det brådskar med ambitiösa klimatåtgärder.”