Copernicus klimattjänst: global temperatur på ny rekordnivå i juli

Den globala medeltemperaturen för juli 2023 är den högsta uppmätta någonsin. Juli 2023 beräknas ha varit 1,5°C varmare än genomsnittet 1850-1900. Detta rapporterar Copernicus Climate Change Service (C3S) i sin månadsbulletin för juli.

Copernicus klimattjänst – Copernicus Climate Change Service (C3S) – publicerar varje månad en rapport om global temperatur, havsis och hydrologiska parametrar. För juli ingår även ytvattentemperatur i havet.

Årets julimånad var enligt C3S 0,72°C varmare än genomsnittet för juli 1991-2020, och 0,33°C varmare än föregående varmaste julimånad, som inföll 2019. Juli 2023 beräknas ha varit 1,5°C varmare än genomsnittet 1850-1900.

Copernicus klimattjänst rapporterar också om värmeböljor i många regioner under juli, däribland södra Europa. Medeltemperaturer över det normala uppmättes i flera sydamerikanska länder och runt en stor del av Antarktis.

Mycket varmt i havet

Den globala ytvattentemperatur i havet fortsatte stiga och nådde rekordnivåer, efter en lång period med ovanligt höga temperaturer sedan april 2023. För månaden som helhet var ytvattentemperatur i havet 0,51°C högre än 1991-2020. Marina värmeböljor utvecklades söder om Grönland och i Labradorhavet, i Karibien och i Medelhavet. El Niño fortsatte utvecklas i östra Stilla havet.

Det ser väldigt dåligt ut för haven, det kommer fortsätta vara extremt varmt under flera månader framåt. Det råder nu marina värmeböljor i stora delar av världshaven vilket innebär stor påfrestning för havslevande djur med risker för massdöd, säger Ola Kalén, oceanograf vid SMHI.

Lite havsis

När det gäller havsisen globalt under juli lyfter Copernicus i sin rapport att isutbredningen i Antarktis i år har varit den minsta för julimånader sedan satellitmätningar startade. I Arktis var isutbredningen något under genomsnittet, men väl över rekordminimum från juli 2020.

Juli 2023 var mer nederbördsrik än genomsnittet I större delen av norra Europa, och i ett område från Svarta havet och Ukraina till nordvästra Ryssland. Runt Medelhavet var det istället torrare än genomsnittet – de största underskotten var i Italien och sydöstra Europa.

”Fruktansvärda konsekvenser”

Samantha Burgess, biträdande direktör för Copernicus Climate Change Service (C3S) säger i ett pressmeddelande från Copernicus: "Vi såg globala lufttemperaturer och globala havstemperaturer på rekordnivåer i juli. Dessa rekord har fruktansvärda konsekvenser för både människor och för planeten som allt oftare exponeras för allt mer intensiva extrema händelser.”

Hon säger vidare:

”Den globala medeltemperaturen steg tillfällig över 1.5°C över förindustriell nivå. Även om det är tillfälligt visar det behovet av ambitiösa ansträngningar för att minska de globala utsläppen av växthusgaser, vilka är den största drivkraften bakom rekorden.”