Copernicus: 2023 på väg att bli det varmaste året hittills

Copernicus klimattjänst, Copernicus Climate Change Service C3S, har presenterat en sammanställning om september 2023. C3S konstaterar att september var ovanligt varm, och att 2023 som helhet är på väg att bli det varmaste året hittills globalt.

I sin rapport skriver C3S att september 2023 var den varmaste september som uppmätts globalt, med en genomsnittlig lufttemperatur på 16,38 °C. Det är 0,93 °C över genomsnittet för september 1991-2020 och 0,5 °C högre än september 2020, som var den tidigare varmaste septembermånaden.

Global lufttemperatur – avvikelse september 2023 jämfört med referensperioden 1991-202
Global lufttemperatur – avvikelse september 2023 jämfört med referensperioden 1991-2020. Källa: C3S/ECMWF Illustration C3S/ECMWF Förstora Bild

El Niño bidrar

Månaden som helhet var omkring 1,75°C varmare än genomsnittlig september-temperatur 1850-1900. Rapporten visar också att avvikelsen för hela perioden januari till september i år är 1,40 °C.

El Niño-situationen, med höga temperaturer i stora delar av Stilla Havet, bidrar till den höga medeltemperaturen men att det också är varma förhållanden på många andra ställen visar att vi fortsätter på vägen mot 1,5 °C global uppvärmning, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

Mer om september 2023 från C3S sammanställning:

  • Havsytans medeltemperatur i september, mellan breddgraderna  60°S och 60°N, nådde 20,92°C. Det är den högsta septembertemperatur som uppmätts, och den näst högsta månadstemperaturen, efter augusti 2023.
  • Havsisen runt Antarktis var i september fortsatt på rekordlåg nivå för årstiden.
  • I Arktis var isutbredningen också låg i september, 18 procent under genomsnittet för månaden.
  • September var blötare än normalt i många delar av västra Europa, inklusive Iberiska halvön, Irland, norra Storbritannien och delar av Skandinavien.
  • Det var också blötare än normalt i Grekland till följd av extrema regn kopplade till stormen Daniel. Stormen ledde också till förödande översvämningar i Libyen.

Oroväckande tecken

Havsisen i Arktis har minskat under många år medan den runt Antarktis har varit relativt stabil. Att vi i år ser en kraftig minskning i maximala isutbredningen runt Antarktis är därför ännu ett oroväckande tecken på att klimatförändringen håller på att förändra vårt klot, säger Lars Arneborg, chef för oceanografisk forskning vid SMHI.

”Akut behov av ambitiösa klimatåtgärder”

Samantha Burgess, vice direktör för Copernicus Climate Change Service, kommenterar i ett pressmeddelande från C3S att de temperaturer som nu uppmätts i september, tillsammans med den gångna rekordvarma sommaren, gör att 2023 är på väg att bli det varmaste året hittills. Hon säger också:

”Med två månader kvar till COP28 har det akuta behovet av ambitiösa klimatåtgärder aldrig varit mer kritiskt”.