Copernicus: 2020 varmaste året i Europa, lika varmt som 2016 globalt

Copernicus klimattjänst har sammanställt temperaturdata för 2020. I Europa var 2020 det allra varmaste året som uppmätts, 0,4° C varmare än det hittills varmaste året 2019. Globalt var år 2020 lika varmt som det hittills varmaste året 2016 och det sjätte året i en rad av exceptionellt varma år. Det senaste decenniet, 2011-2020, är också det varmaste decenniet som registrerats.

Data från Copernicus klimattjänst visar att:

  • Globalt var 2020 lika varmt som 2016
  • 2020 var 0,6° C varmare än referensperioden 1981-2010, och omkring 1,25 ° C över den förindustriella perioden 1850-1900.
  • De sex senaste åren är de sex varmaste som uppmätts (2015-2020).
  • I Europa var 2020 det allra varmaste året som uppmätts, 1,6° C över referensperioden 1981-2010, och 0,4° C varmare än 2019 som varit det hittills varmaste året.
  • Den största årliga temperaturavvikelsen var koncentrerad över Arktis och norra Sibirien, som nådde över 6 ° C över medelvärdet för referensperioden 1981-2010.
  • Satellitmätningar av koldioxidhalten i atmosfären visar att halten fortsatte att stiga med 2,3 (± 0.4) ppm, en något mindre ökningstakt än föregående år.

På Copernicus webbplats finns mer information.

Global temp 2020 - Copernicus
Temperaturavvikelse 2020 relativt medelvärdet för referensperioden 1981–2010 2 meter över mark-/havsytan. Källa: ERA5. Credit: Copernicus Climate Change Service/ECMWF Förstora Bild
Copernicus om 2020 - tidsserie
Beräknad avvikelse av medeltemperaturen globalt per årtionde sedan förindustriell tid utifrån olika datamängder: ERA5 (ECMWF Copernicus Climate Change Service, C3S); GISTEMPv4 (NASA); HadCRUT5 (Met Office Hadley Centre); NOAAGlobalTempv5 (NOAA), JRA-55 (JMA); and Berkeley Earth. Credit: Copernicus Climate Change Service/ECMWF Förstora Bild